Novou literární one man show rozjíždí v litomyšlské čajovně Kamil Novotný. Inspiraci našel v pořadu televize HBO, kde se střídají u mikrofonu v krátkých intervalech známé tváře s neznámými vypravěči z lidu.

„Vystoupení jsou krátká, několikaminutová a show má neuvěřitelný říz. Charakteristickým znakem je velmi těsný kontakt s publikem. Diváci jsou neustále oslovováni, tázáni a zváni na pódium,“ vysvětluje Kamil Novotný. Pořad zaměří na literaturu.

„Každý, kdo najde odvahu, může cokoliv říci do mikrofonu. Pro jedno vystoupení jsme už také zajistili Petra Vášu, kterého lidé znají jako mistra ve fyzickém básnictví,“ říká Kamil Novotný.

První show se v čajovně v muzeu uskuteční 25. února. Premiéra patří skupině Psiskapsi, což je uskupení přímo z Litomyšle.

Čajovník žádá od města příspěvek na svoji kulturní činnost. „Celoroční náklady dosahují šedesáti tisíc korun. Třicet tisíc pokryji ze zdrojů čajovny, ale o zbylých třicet žádám město,“ vysvětluje Novotný.

Pořad se v čajovně uskuteční každou poslední středu v měsíci, vždy od devatenácti hodin. Vstupné je symbolické, třicet korun.