Plný sál Kulturního centra v parném sobotním odpoledni sledoval předpremiéru dílu za účasti režiséra a autora scénáře Radovana Lipuse i průvodce Šumnými městy, akademického architekta Davida Vávry, který se opozdil, protože do města přijel z Moravské Třebové na kole. Ze sedadla „bulharu“, vozítka známého z nádražních peronů, v České Třebové David Vávra poznal některé architektonicky zajímavé objekty. Byly mezi nimi tři realizace architekta Aloise Dryáka: vodárenské objekty, gymnázium a secesní vila obchodníka Vyskočila – sídlo farního sboru církve československé husitské. Dále Vanického „Červenka“, „Červeňák“ a funkcionalistická vila z roku 1928, nyní uvězněná v areálu firmy Korado. Její stav neunikl kritice autorů stejně jako „omítaná žlutá postmoderna“ domu s pečovatelskou službou.