Autor díla se narodil v roce 1933 v Poličce. Po výtvarných studiích se usadil v Hradci Králové, kde od roku 1962 vyučoval na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty. V roce 1990 byl jmenovaný docentem. Jeho raná malířská tvorba byla ovlivněná krajinou Vysočiny. Záhy přešel k imaginativní malbě, kde neusiloval o přepis viděné skutečnosti. Umělecký obraz krajiny, velmi často s motivem oblaků, vytvářel podobně, jako když hudební skladatel komponuje. Důležitý je pocit či odezva, jakou vyvolává dílo u diváka. Kromě malby a kresby byla již od 60. let významnou součástí tvorby Bořivoje Borovského grafika. S tou významně pronikl i do českých a světových výstavních sálů. Poličský rodák zemřel v Hradci Králové vloni.