Zahájil je program nazvaný Best of Martinů aneb Rok české hudby 2014 tento týden. Na organizaci Českého roku hudby se v Poličce společně podílí téměř desítka subjektů.

Mladá generace

Zástupci institucí zapojených do Roku české hudby  (RČH) v Poličce představili v úterý 15. dubna 2014 hudební dění ve městě, minulé i nadcházející. Prezentovali „best of" ze své činnosti zasvěcené muzice, a to nejen v souvislosti se slavným poličským rodákem. Současný pohled mladé generace na osobnost a dílo Bohuslava Martinů prezentovali zástupci gymnazistů. O hudební část komponovaného programu se postarali nadaní žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.

Lucie Jirglová, muzikoložka Centra Bohuslava Martinů, představila unikátní sbírkové předměty, mezi nimiž jsou historické nahrávky skladatelových děl i jeho promluv, notové zápisy nebo fotografie. Zrezivělé struny kytary, na kterou Bohuslav Martinů příležitostně hrával, rozezněl Jaroslav Novotný ze spolku Náš Martinů, který dlouhodobě usiluje o systematické představení skladatelova díla. Ochutnávka z hudebních pořadů z víceletého cyklu nazvaného Pojďme na Martinů s výběrem téměř dvacet minut toho nejlepšího, co na nich dosud zaznělo uzavřela program večera.

Rok české hudby

Pořadatelé Roku české hudby v Poličce, mezi něž patří městské muzeum a galerie, poličský zuška, Tylův dům, poličská pobočka Společnosti B. Martinů, spolek Náš Martinů, městská knihovna nebo Divadelní klub či gymnázium, nabízí pro následující měsíce řadu zajímavých pořadů i interpretů.
„Zapojení do programu Roku české hudby vnímáme v Poličce v jako příležitost ke zviditelnění vážné i populární hudby v našem městě.  Městské instituce se tak spojily, aby se hudba stala v nadcházejících měsících tématem co největšího počtu lidí," uvedla Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce. Společné úsilí všech aktérů RČH v Poličce vítá i místostarostka Marie Kučerová, která během zahajovacího večera vyjádřila podporu společnému projetu.

Organizátoři usilují o naplnění poslání programu RČH pro podporu české hudební kultury všech žánrů a druhů, jehož mottem je tvořivost a spolupráce. Vychází z tradice výročí významných skladatelů, interpretů. V Poličce si tedy připomenou nejen 55. výročí úmrtí Bohuslava Martinů a jeho díla. Na své si přijdou i příznivci dalších žánrů, včetně populární hudby.

Jubilanti

Bohatý program Roku české hudby v Poličce nabídne množství hudebních pořadů, přednášek, besed i koncertů věnovaných jubilejním osobnostem české hudby. „Třikrát přijede hudební publicista Jiří Černý, který se ve svých pořadech bude věnovat jubilantům Jiřímu Šlitrovi, Evě Olmerové a Zuzaně Navarové. Její památku připomene koncem roku skupina Neřež s Katkou Koščovou," zve Jan Jukl, ředitel Poličské knihovny.

Jedním z nejdůležitějších jubileí letošního roku je ovšem 55. výročí úmrtí poličského rodáka Bohuslava Martinů. „Byl jsem překvapen, nakolik je možné i zapřisáhlé odpůrce přesvědčit o tom, že Martinů je skladatelem přístupným pro každého, kdo je ochoten poslouchat," uvedl Jaroslav Novotný, jeden z organizátorů RČH v Poličce a předseda spolku Náš Martinů, který se propagaci a zpřístupnění mistrova díla věnuje dlouhodobě.

K Roku české hudby se letos připojují Martinů fest, celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, Poličské kulturní léto nebo oblíbený Čas pro neobyčejné zážitky.

Podrobné informace a přehled dalších pořadů zařazených do programu Rok české hudby v Poličce je k dispozici na webových stránkách akce. Již nyní zve Alena Báčová, ředitelka Tylova domu, k rezervaci vstupenek na 17. ročník Martinů fest, který začíná 16. května 2014.

(sym)