Čtenáři našeho Deníku měli příležitost získat vstupenky. Stačilo správně odpovědět na otázku: Kdo je autorem našich prvních (československých) poštovních známek? První československá poštovní známka je nazvaná podle jejího motivu „Hradčany". Známka byla vydaná 18.12.1918. Toto datum je mezi filatelisty považováno jako oficiální datum zahájení tisku, prodeje a používání našich vlastních poštovních známek. Autorem kresby byl jeden z nejuznávanějších malířů té doby Alfons Mucha.

Vstupenky na výstavu získávají: Jiří Frank (Trstěnice), Pavlína Šmerdová (Svitavy), Josef Vančura (Budislav), Lucie Kubálková (Vendolí). Blahopřejeme.