„Nápad pořádat přednášky v angličtině vznikl přibližně před rokem, kdy jsme učinili první pokus. Setkání v rámci English clubu, má podobnou formu jako velmi populární cestovatelské večery,“ vysvětluje ředitel knihovny Jan Jukl.

„Chceme zatraktivnit výuku jazyka, která u nás probíhá, a zároveň nabídnout tuto možnost široké veřejnosti,“ dodává ředitel Jukl. Předpokládá se, že poličská čítárna přivítá anglicky hovořící lektory se zajímavými přednáškami jednou za dva měsíce.

(Sylva Horáková)