Pěší průvod vyšel od kaple svaté Anny v osadě Vysoký Les. Slavnostní žehnání kapli prováděli P. Mgr. Vojtěch Glogar a Věra Říhová (Církev československá husitská, farnost Litomyšl). Krátké hudební vystoupení měl i písničkář Petr Linhart. Zahrál celkem tři písničky s příběhy z bývalých Sudet.

Akce se zúčastnilo 250 lidí. Počasí bylo chladné, ale všichni jsme prožili příjemné a slunné nedělní odpoledne. Kaple byla zasvěcena Panně Marii, a to podle původního svátku Zvěstování Panně Marii, který je 25. března.

Kaple byla vyrobena v dílně a na místě byla namontována na začátku března. Obnovená kaple vychází tvarově z původního obdélníkového půdorysu. Je dřevěná se stanovou střechou a šindelovou krytinou s částečným prosklením ve dveřích. Stěny jsou opláštěny prkny s lištami. Na obnově kaple se podílelo několik místních občanů ze Sebranic, Chmelíka a okolí.

Na konci března a v dubnu bude v údolí, kde je umístěna Demelova kaple, v plném rozkvětu přírodní památka Sněženky ve Vysokém lese. Zveme tedy všechny na krásnou procházku do jarní přírody.   VOJTĚCH KMOŠEK, Spolek archaických nadšenců Sebranice