Zdejší hokejisté mají za sebou sezonu, na kterou budou chtít sami rychle zapomenout, totéž platí o jejich příznivcích.Snad pouze výkony a výsledky těch nejmenších dělaly radost, ale muži a junioři jako nejsledovanější kategorie jemně řečeno žádnou díru do světa neudělali.

Jasný cíl – náprava

Po skončení nepovedeného ročníku se sešla volební valná hromada, která rekapitulovala uplynulé období, seznámila se s aktuálním stavem věcí a hledala cesty, jak z nastalých potíží ven. Hlavně však zvolila nový výkonný výbor, na jehož bedrech se úkoly ocitnou.
Jednání uvedl předseda klubu Jan Joukl, poté postupně převzali slovo další přítomní členové dosavadního výkonného výboru Petr Bažant, Miroslav Hospůdka, Karel Kalousek a Petr Pešina. V jejich vystoupení jasně zazněla kritická slova k uplynulé sezoně, ve které oddíl zůstal s týmy mužů a juniorů v poli poražených, a také jasný cíl pokusit se co nejdříve situaci v těchto mužstvech napravit. Na pořad jednání se též dostala nedávno zastavená spolupráce s HC Moeller Pardubice, která měla do Litomyšle kromě jiného přivést druhou ligu.
Miroslav Hospůdka popsal důvody, proč nakonec nedošlo k uzavření smlouvy mezi kluby. Ta ideově vznikla v Pardubicích a v Litomyšli se ze strany klubu a města setkala s výraznou podporou, aby nakonec byla těsně před podpisem samotným iniciátorem projektu Moellerem zrušena. Na přetřes přišla ekonomická situace klubu, která není nijak příznivá, pozitivem je slíbená pomoc ze strany města.

Obměna výboru

Obsazením týmů pro novou sezonu se zabývají Petr Pešina a Petr Bažant. Ani v této oblasti nejsou okolnosti nijak růžové. Vinou zúžení věkových limitů pro kategorie bude nutné nově obsadit i kategorii dorostenců, čímž opět narostou náklady na provoz. Kritická slova padla k praktikám Českého svazu ledního hokeje, jenž si účtuje za změny v registračních průkazech až nehorázné částky. Výrazné problémy vyvolává také zbytečná centralizace v Praze.
Nejdůležitějším bodem jednání byla volba nového vedení HC Litomyšl. Stávající členové výkonného výboru, kteří jsou ve funkcích již deset let, vyjádřili potřebu příchodu nových lidí, jež by postupně přebírali odpovědnost. Definitivně se rozloučili Libor Hradil i Tomáš Brýdl, sedmičlenný výbor rozšíří externí spolupracovníci: Mir. Hospůdka, který nabídl svoje mnohaleté zkušenosti, a Radek Skalník.
Předsedou klubu zůstává i do dalšího období Jan Joukl, místopředsedy se stali Karel Kalousek a Petr Bažant, dalšími členy budou Petr Pešina, David Večeřa, Petr Voříšek a Jiří Mlejnek. Ve funkci byla potvrzena i revizní komise.

Nezbývá, než doufat, že se litomyšlský hokej v příští sezoně vrátí na pozice, kam donedávna náležel. (jm, rh)