Ovšem ke sjednocení sborů, které pracovaly na území dnešní obce, došlo až před jedenácti lety. Nyní se členové sboru zaměřují především na sport, ale jejich jednotka JPO 5 dokáže pomoci také při požárech nebo živelných pohromách.

K založení prvního hasičského sboru došlo v roce 1898 v obci Bradlné. Na popud bývalého nadučitele Šponara se o vznik zasloužili Petr Dvořáček, Petr Žižka, Petr Štrych a Jan Novotný. Dostupné prameny dokládají, že počátky sboru byly velmi těžké, protože veškeré vybavení a zařízení se pořizovalo z veřejných sbírek a podpor sousedních továrníků, rolníků nebo pomoci sousedních obcí Rozhraní a Vilémov. Přesto hasiči zakoupili motorovou stříkačku od firmy Smékal. O dvacet pět let později, v roce 1923, byl založen Sbor dobrovolných hasičů Rozhraní-Vilémov. Oba sbory se postupně za vzájemné spolupráce a také rivality rozvíjely až do roku 1948. Tehdy došlo ke spojení obcí Bradlné, Rozhraní a Vilémov v jednu vesnici, dnešní Rozhraní.

Hasičské sbory, mezi kterými se rozrůstala zdravá soutěživost, se však tehdy nespojily a pracovaly dále samostatně až do roku 1998. Před jedenácti lety po oslavě 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů Bradlné došlo po mnohaletých snahách ke spojení sborů v jeden, a to SDH Rozhraní. Tento sbor má v současné době 70 členů z toho 54 mužů a 16 žen. Družstvo mladých hasičů a družstvo žen zde zatím nefunguje, ale starosta hasičů Tomáš Hořínek vkládá naděje do malých dětí, které se zájmem reprezentují okolní sbory.

Rozhranští hasiči pracují v jednotce určené především pro výjezdy k požárům a živelným pohromám v rámci obce. Jednotka spadá do kategorie JPO 5, tedy té nejnižší, a zřizuje ji obec, která ji materiálně vybavuje ze svého rozpočtu. „Naposledy jsme zasahovali v letních měsících roku 2007. Šlo o požár střechy rodinného domu, který se naštěstí obešel bez větších škod a ztrát na životech,“ vzpomíná Tomáš Hořínek. Klenotem sboru je historická motorová hasičská stříkačka od firmy Vystrčil a syn z roku 1931, která je důvěrně nazývána Kateřina. Po ní dostala jméno i soutěžní motorová stříkačka určená výhradně pro požární sport, tedy Kateřina II.

Na kulturním životě se místní dobrovolní hasiči podílí velkou měrou. Pořádají taneční zábavy nebo hasičský ples. Dění v obci, která činnost hasičů podporuje, zpestřuje rovněž soutěž v požárním útoku družstev. Ta je zařazena do okresní ligy Svitavska v požárním útoku družstev.

Členové sboru dobrovolných hasičů z Rozhraní mají o plánech do budoucna jasno. Chtějí nadále pokračovat ve své činnosti, pracovat jako tým a především být stále lidmi svatého Floriána.

Fotografie ze života SDH Rozhraní najdete ZDE.
Kozlův hasičský počin

Členové místního hasičského sboru nezapomínají na své předchůdce. Pravidelně si připomínají jejich odkaz. „Pietní akt k uctění památky zemřelých hasičů a jejich přátel se letos uskuteční již počtvrté. Myšlenka se zrodila v hlavě bývalé starostky Sboru dobrovolných hasičů Rozhraní Jany Bártové,“ vysvětlil Tomáš Hořínek, starosta SDH Rozhraní. Kromě pietního aktu, který se mimo jiné koná právě tuto neděli na místním hřbitově, rozhranští hasiči vzpomínají na své zemřelé bratry a sestry při každé významné události, jakou může být i výroční valná hromada.