K založení sboru dobrovolných hasičů vedly jak ničivé požáry, které pozměnily tvář města během devatenáctého století, tak i zakládání dobrovolných hasičských sborů v okolí. Oba faktory přiměly tehdejší představitele města k tomu, že historie místního sboru je dlouhá již 133 let. Na podnět starosty města Josefa Thanabauera sbor vzniknul 23. dubna 1876 a hned o měsíc později započal výcvik na Střelnici. Sbor měl tehdy 123 členů rozdělených na lezce, ochránce, vodaře a stříkačníky. K prvnímu zásahu vyrazili požáru stodoly 15. září toho roku. K době založení sboru se váže i vznik praporu. Ten poličských dobrovolných hasičů patří k největším v okrese. „Prapor šily a vyšívaly manželky zakladatelů. Dnes je uložen v poličském muzeu, ale je značně poškozený. Uvažujeme proto o vytvoření jeho repliky,“ sdělil Libor Hlavsa, místostarosta Sboru dobrovolných hasičů v Poličce. Další srdeční záležitost pro místní dobrovolníky je ukrytá v garáži zbrojnice. Je to parní dvoupístová stříkačka od firmy R.A. Smékal, na kterou v roce 1907 přispěla značnou finanční částkou městská spořitelna. Patří k ní i přívěs, na kterém jezdívalo k požárům mužstvo a nechybí ani historická ruční pumpa. Také za první světové války byli hasiči nepostradatelní. Dokonce požádali o pomoc při požárech jednotu Sokol. V roce 1915 byla při sboru vytvořena četa pro dopravu raněných a nemocných vojínů. Ve městě byl totiž vojenský lazaret se 180 lůžky.

Zajímavé dějiny má i nová požární zbrojnice, na kterou v první polovině dvacátého století věnoval pozemek architekt Bohuslav Šmíd. Na něm v místě stodoly vedle stávající zbrojnice začala v roce 1989 v akci ,,Z“ výstavba nové požární stanice, která byla dokončena o tři roky později. Nová požární stanice má prostorné garáže s kompletním sociálním zázemím nad nimi. Nyní zde sídlí společně jak dobrovolní hasiči, tak profesionálové. Těm se v lecčems vyrovná výjezdová jednotka JPO II, která byla založena na začátku roku 2005. Zpočátku ještě neměla vlastní zásahové vozidlo, ale dnes všichni členové mají vlastní vybavení na profesionální úrovni. „Vyjíždíme také k dopravním nehodám s vozem CAS 24 Renault Midlum. Máme k dispozici jak vyprošťovací prostředky, tak zdravotnický materiál,“ sdělil Libor Hlavsa, který je dobrovolník a zároveň patří k profesionálům HZS Pardubického kraje.

V Poličce se rovněž věnují dobrovolní hasiči sportu. Podle Libora Hlavsy se mužské družstvo účastní okrskových soutěží, ale zdaleka nejúspěšnější jsou dorostenky. Není se čemu divit. Práce s mládeží v Poličce začala už v roce 1913, kdy vzniklo první dorostenecké družstvo. Navíc ani v dnešní době se místní hasiči nemusí bát o budoucnost. Mezi pětaosmdesáti členy sboru jsou i ti nejmladší. Do požárního útoku se s vervou vrhají i čtyřleté děti.

Podobně jako jinde se i v Poličce podílí místní dobrovolní hasiči na kulturním životě. Pravidelně pořádají zábavy a diskotéky na zahradě za hasičskou zbrojnicí.

SDH Polička

Sbor dobrovolných hasičů vlastní nejeden historický poklad. Ve zbrojnici stojí kromě jiného sto dva let stará parní stříkačka, kterou vyrobila firma R. A. Smékal na Smíchově. První opravu prodělala na počátku třicátých let a poté fungovala až do roku 1948. Naposledy s ní hasiči zasahovali při požáru místního pivovaru v roce 1948. Z provozu ji odstavil poškozený parní kotel. Ale před rokem byla po šedesáti letech zprovozněna. „Díky podpoře Karla Witze a Miroslava Popelky se nám podařilo zajistit opravu. Nyní je stříkačka plně funkční,“ sdělil Libor Hlavsa z poličského sboru dobrovolných hasičů. Lidé ji ale můžou obdivovat především ve zbrojnici. Kvůli její historické hodnotě s ní místní mimo město nevyjíždí.