Dnes má podobně jako před více než sto lety na tři desítky členů. Tedy o jednoho méně než při vzniku sboru.

Dokládá to fotografie zakládacího aktu. Je na ní 29 tehdejších členů místního sboru v čele s prvním velitelem, místním učitelem Innocencem Římským. Do dnešní doby se dochoval i další dobový snímek zachycující tehdy zakoupený hasicí stroj na ruční pohon. Tato původní ruční hasičská stříkačka zn. R. A. Smékal vydržela Bohdalovským dodnes. Místní hasičskou zbrojnici vybudovali hasiči s podporou obce Bohdalov v roce 1927. Stavební pozemek tehdy daroval starosta obce i místního sboru František Lexmaul. Zbrojnici vybudovala stavební firma místního rodáka Rudolfa Skřebského za půl roku.

V rámci sboru působí požární hlídka, kterou tvoří čtyři členové. Jejím úkolem je být v součinnosti s jednotkami záchranného systému v případě živelné pohromy. Přímé zásahy při požáru neprovádí, ale poskytují technickou i materiální pomoc k lokalizaci a hlídání požářiště. „U požárů jsme v poslední době zasahovat nemuseli. Pomoc jsme poskytovali vloni při odstraňování polomu po letní bouřce, kdy leželo přes silnici asi dvacet stromů,“ vzpomíná Pavel Nerušil, jednatel SDH Bohdalov. Poslední větší zásah hasičů nastal při záplavách v povodňovém roce 1997, kdy odčerpávali vodu ze zaplavených sklepů a odstraňovali naplaveniny. Při posledním velkém požáru ve vsi shořela v roce 2005 chalupa na počátku Pěčíkova.

Bohdalovští hasiči se ale rozhodně neztratí při hasičských soutěžích. Družstvo mužů se pravidelně zúčastňuje okrskových soutěží, memoriálů a pohárů. Je velmi dobře vycvičené a schopné konkurovat těm nejlepším. V posledních letech několikrát dosáhli i na stupně nejvyšší. Velkým příslibem je pak družstvo žen, které sice nemá takovou konkurenci jako muži. Ovšem kde se letos postavily ženy na start, odtud dovezly pohár za umístění na prvním až třetím místě. Na posledním letošním startu „Poháru osmičkářů“ v Chornicích obsadili v soutěži bez rozdílu kategorií muži první a ženy druhé místo. Tréninky obou soutěžních družstev se konají o víkendech na bohdalovském výletišti s travnatým povrchem. Sbor je vybaven dvěma kompletními přívěsy s požárními stříkačkami PS-8 a PS-12.

Místní hasiči se jako jediní podílí na kulturním životě vesnice. Každoročně vítají prázdniny a pořádají dětský den, kde nechybí ukázky hasičské techniky. Se závěrem roku je spojený Silvestrovský pochod.

Kozlův hasičský počin

Místní sbor dobrovolných hasičů má v současné době třicet členů, mezi nimiž je šest žen. „Máme družstvo mužů a od ledna 2009 i družstvo žen,“ sdělil Pavel Nerušil, jednatel SDH Bohdalov. Podle něho je o hasičinu zájem především mezi mladou generací, což je vždy příslibem do budoucna. Věkový průměr sboru je 33 let. Ovšem více než polovina členů má trvalý pobyt mimo obec, kde je hlášeno pouhých 62 obyvateli. Členové sboru dobrovolných hasičů tak jsou buď bývalí rodáci nebo se jedná o někoho z řady zdejších početných chalupářů.

(zr,syh)

Družstvo žen v červnu roku 2009.