K zásahům sice vyjíždí minimálně, ale zato umí uspořádat velké sportovní akce.

Sbor dobrovolných hasičů Kamenec byl založen 21. září roku 1890. Do sboru se zapojilo 50 členů. Obec pořídila základní hasičské nářadí a ruční hasičský dvouproudý stroj. První motorovou stříkačku zakoupili hasiči z vlastních prostředků, sbírky a půjčky, v roce 1939. Je i dnes ve funkčním stavu a je tak nejstarší technikou ve sboru. Historicky nejcennějším majetkem sboru je spolkový prapor z roku 1900, který provázel sbor při všech slavnostních příležitostech plných 97 let. V roce 1997 byla pro tyto příležitosti pořízena jeho replika a historický prapor je uložený na čestném místě v klubovně mezi trofejemi a cenami.

Členové sboru patří do výjezdové jednotky skupiny JPO V, která k zásahům vyjíždí jen minimálně. Přesto je jednotka připravena kdykoliv pomoci, a to s automobilem Avia a strojem PS 12. V posledních letech hasiči pomáhali především při odklízení sněhu ze střech nebo při povodních. Pro techniku a zázemí slouží hasičská zbrojnice v budově Obecního úřadu v Kamenci.

Sbor již od počátku své existence vyvíjel bohatou společenskou činnost. První hasičský ples se konal už po půl roce činnosti sboru, v únoru 1891. Tradice bohatého spolkového života přechází přes všechny generace až do novodobé historie. Členové sboru udržují tradici národního tance česká beseda nejen při výročích založení sboru, ale i na festivalech. Děti a mládež našeho sboru každoročně zajišťují kulturní program při vítání občánků, setkání důchodců. Navíc hasiči organizují maškarní karneval.

Dnes má sbor celkem 93 členů, ze kterých je 61 hasičů a 32 mladých hasičů. Mezi nimi je 45 mužů a 16 žen. Z mladých hasičů je 14 mladších, šest starších žáků a dvanáct dorostenců. Tři členové jsou nositelé titulu Zasloužilý hasič.

Práce s mládeží a dětmi trvá ve sboru nepřetržitě od roku 1972. Plynule na ni navazuje bohatá sportovní činnost. Vždyť od roku 1971 nikdy nechybělo družstvo mužů na okresní soutěži. Za tuto dobu dosáhli členové sboru mnoha významných sportovních úspěchů ve všech kategoriích požárního sportu. Nejcennějšími z nich jsou medaile z mistrovstvích České republiky. Mezi nimi nechybí ani tituly mistrů republiky. Připomeňme také velmi úspěšné družstvo žen, které se v roce 1996 dokázalo umístit na druhém místě v celkovém hodnocení Extraligy ČR v požárním útoku. Na tradici úspěchů bude chtít družstvo žen navázat také tuto sobotu, kdy se bude v Otradově snažit postoupit na mistrovství ČR.

Velmi bohatou kapitolou činnosti sboru je budování sportovně-kulturního areálu Pod Lipou. V roce 1976 na nevyužitém místě ve středu vesnice začali členové sboru stavět areál, který je dnes chloubou a nedílnou součástí života v obci. Stavba se nezastavila jen na osmi tisících brigádnických hodinách, které se odpracovaly do jeho otevření v roce 1980. Díky obecnímu úřadu se areál postupně během posledních patnácti let proměnil do dnešní podoby. Kromě zázemí pro požární sport se stometrovou běžeckou dráhou s tartanovým povrchem a umělým osvětlením zde nalezly zázemí letní společenské akce. Nechybí zastřešená terasa, dětské hřiště, kurty pro tenis a volejbal, posilovna a parket s pódiem. Kamenec si tak bez areálu Pod Lipou lze jen těžko představit.

Petr Šváb

Kozlův hasičský počin

Místní sbor umí organizovat velké závodní akce. Dokazuje to historie osmnácti ročníků hasičských sportovních soutěží v areálu Pod Lipou. Na jejich počátku bylo pořádání závodu v požárním útoku O pohár starosty obce. Postupně k němu přibyl závod v běhu na 100 metrů s překážkami za umělého osvětlení Večerní stovka, pak závod seniorů v požárním útoku Seniorcup a nakonec v roce 2004 závod dětí O pohár SDH. Klenotem sboru je bezesporu závod Večerní stovka. V České republice je největším závodem mužů a žen v běhu na 100 metrů s překážkami. Jeho historie začala v roce 1995 vybudováním škvárové běžecké dráhy. Základní myšlenkou bylo, když pořádat závod, tak pro diváky, když pro diváky, tak maximálně atraktivně, tedy za umělého osvětlení. Sbor si vybudoval špičkové pořadatelské zázemí.