Záznamy za sto třicet sedm let zaplnily stránky kronik. Ale první, kdo již ve druhé polovině 19. století napsal zápisy o požárech do pamětních knih města Bystrého, byl písmák a kominický mistr Vincenc Federsel Vedřel.

„V roce 1871 vznikl sbor v Litomyšli. Jeho velitel vycvičil bysterské hasiče, takže hned za rok mohli sbor založit i v Bystrém,“ vysvětlil kronikář sboru dobrovolných hasičů Vratislav Dittrich. Hasiči z Bystrého pak naopak pomáhali s výcvikem dalších sborů v okolí. Po dvanácti letech si místní pořídili standardu, které si dodnes velmi cení. V roce 1886 přibyl smuteční prapor a i ten dodnes vyprovází hasiče na jejich poslední cestě. Do roku 1931 sídlili hasiči ve staré zbrojnici. Dnes je tady knihovna. Nové zázemí mají hasiči od roku 1964 ve zbrojnici, kde se nachází klubovna, zahrada a kde rovněž parkují výjezdová vozidla. Těch mají v Bystrém hned několik. Kromě liazky, tatry a avie skrývá garáž historické vozidlo Phänomen.

Bysterský hasičský sbor v současné době čítá 103 členů. V jejich řadách jsou jak ženy, tak mládež. Ta má v Bystrém dlouholetou tradici. „Družstvo měli mladí hasiči už za první republiky,“ připomíná Vratislav Dittrich. Novodobá historie však začíná v padesátých letech. První družstvo bylo v roce 1954 nejlepší v okrese a druhé nejlepší v kraji. Do pěti minut je připravena k výjezdu zásahová jednotka JPO II, která má dvacet členů. Naposledy zasahovali před několika dny, 21. září při požáru trafostanice ve Svojanově, kde došlo k požáru dvou vodičů na sloupu vysokého napětí. Přes čtyři hodiny pomáhali hasit v polovině srpna spolu s dalšími šesti jednotkami požár klempířské dílny ve Velkém Trestném. Ovšem k největším zásahům, které pamatuje i současná generace bysterských hasičů, se řadí požáry zámku v roce 1978. „Čtrnáctého března po půl sedmé ráno začalo hořet. Naši hasiči tam byli do pěti minut. Situaci komplikoval vypuštěný Panský rybník, takže při likvidaci požáru významnou roli sehrál i Arnošt Štaud s vozidlem Phänomen,“ vzpomíná kronikář Dittrich. Sice shořela jižní i západní část zámku, ale naštěstí při evakuaci nebyl zraněn žádný z postižených chlapců, kteří tam bydleli. Březnový požár likvidovali hasiči dva týdny. Ovšem červený kohout si ten rok zřejmě na zámek „zasednul“. Po půl noci 28. prosince 1978 vzplál oheň znovu. Ani tehdy se postiženým nic nestalo. Objevila se však otázka, co bude dále s vyhořelým renesančním zámkem. Naštěstí radní našli prostředky na jeho opravu.

Místní hasiči podporují kulturní život ve městě. Pořádají tradiční zábavy i plesy. Nechybí ani při významných výročích. Neobejde se bez nich žádné kladení věnců nebo vítání významných osobností, které do města přijedou. Svou ruku k dílu přiložili i při nedávné návštěvě prezidenta Václava Klause s chotí. Každoroční velkou událostí jsou Zámecké slavnosti, při kterých začátkem září bysterští hasiči představují svou techniku a dovednosti.

Kozlův hasičský počin

Historická automobilová stříkačka Phänomen je chloubou Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém. Mezi moderními stroji vždy budí pozornost návštěvníků výstav, přehlídek nebo soutěží. Nákladní vozidlo bylo vyrobeno v roce 1944. „Phänomen nám zůstal po Němcích. Pracoval jsem tehdy v autodílně, a tak jsme ho spolu s otcem přestavěli na hasičský vůz,“ zavzpomínal pětaosmdesátiletý Arnošt Štaud, který s tímto vozem po léta jezdil jako řidič k zásahům. Vozidlo poprvé spatřila veřejnost v roce 1947, kdy bysterský hasičský sbor slavil 75. výročí založení. Automobil je dodnes provozuschopný a kromě účasti na slavnostech slouží jako dopravní prostředek při svatbách bysterských hasičů.