Galerie: Dekontaminace osob a techniky vyjíždějící z nořínského objektu II