Galerie: Městy a obcemi zněly koledy. Zpívání s Deníkem se vydařilo