Galerie: Kostry bez hlav a další nálezy ve Fleet Marston, Buckinghamshire, Anglie

Bezhlavé kostry z období přítomnosti římských legií nejsou v Británii úplně neobvyklé, našly se už na vícero místech. Na snímku kostra objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Hlava byla uložena mezi nohy pohřbívaného těla Kostra z doby římské s hlavou umístěnou mezi nohama objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Římská kostěná jehlice objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Keramický pohárek na pití z doby římské objevený při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Římská brož objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Římská keramika objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Kompletní římský hrnec objevený při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Sušička na kukuřici objevená při archeologických vykopávkách římského sídliště ve Fleet Marston. Pravděpodobně křemenný hrot z rané doby bronzové objevený při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Římská hrací kostka objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Mince objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Zvon objevený při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Sámská keramická mísa se značkou výrobce objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie. Sámská keramika objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie.