Víceboji vyvrcholí v Moravské Třebové sportovní sezóna.

Víceboji vyvrcholí v Moravské Třebové sportovní sezóna.

Zdroj: www.mtviceboje.cz