Se svojí „troškou do mlýna" přispěli rovněž předsedové odborných komisí OFS, kteří vyšli s „kůží na trh" a zodpovídali se před delegáty ze své činnosti. Některé z přednesených informací byly zajímavé a stojí za to, aby se s nimi seznámila také širší fotbalová veřejnost.

Úspěchy výběrů

Práce Komise mládeže OFS Svitavy, jejímž předsedou je Jindřich Novotný a dalšími členy Jiří Olejník, Pavel Šilhart a Petr Václavek, se soustředí do několika souvisejících okruhů.

„První z oblastí, kterou se zabýváme, jsou okresní soutěže mládeže. Co se týče přípravek, snažíme se je přizpůsobit požadavkům zúčastněných oddílů. Družstva si již zažila změny v pravidlech a zrušení dlouhodobých tabulek. Rezervy vidím ve vyhodnocování turnajů, které se často nekoná. U žáků a dorostu registrujeme pokles členské základny, kdy okresní soutěž dorostu zanikla. Tradicí se naopak stal pohár přípravek pořádaný formou jednoho turnaje zpravidla se šesti účastníky na závěr sezony. Na březen plánujeme aktiv trenérů a funkcionářů mládežnických týmů, abychom prodiskutovali různá témata z naši činnosti, společně probrali návrhy a možnosti do budoucna a mimo jiné zvážili způsob organizace soutěží přípravek," shrnul Novotný.

„V roce 2014 se nám povedlo dosáhnout historického úspěchu s výběrem U12, který zvítězil v krajském finále a obsadil čtvrté místo v celostátním semifinále v Hluku. Na jaře nás čeká po delším čase pořadatelství turnaje okresních výběrů, a to v pátek 8. května. Máme vytypovaná dějiště a s oddíly budeme jednat. Novinkou jsou halové výběry, na které byly vloni příznivé ohlasy a letos se v Pardubicích konal druhý ročník. V dalších letech bude pořadatelství rotovat po okresech," doplnil předseda komise mládeže.

Mínus osm družstev

Sportovně – technická komise pracuje v současné době ve složení Radek Halva (předseda), Karel Čupr, Jiří Stibůrek, Jaromír Kvapil a Lubomír Krenar.
„Základní náplní činnosti naší komise je organizace a řízení mistrovských a pohárových soutěží OFS Svitavy v souladu s předpisy FAČR. To mimo jiné obnáší tvorbu Rozpisu soutěží OFS Svitavy, sestavení termínové listiny, zpracování přihlášek oddílů-klubů a jejich zařazení do soutěží, zajištění rozlosování soutěží, kontrolu zápisů o utkání, stanovení herních či finančních postihů za porušení předpisů FAČR, evidenci střelců branek a další agendu. Kontumační výsledky jsme vynesli z důvodu neoprávněného nastoupení hráčů a nenastoupení družstev k utkání. Pozitivně hodnotíme organizaci českého poháru dospělých. Zejména jeho finálová utkání hraná na neutrálním hřišti měla v uplynulých sezonách dobrou sportovní a společenskou úroveň. Jako největší negativum uplynulého období je nutno hodnotit ubývající počet družstev v soutěžích OFS Svitavy. Zatímco ještě v sezoně 2012/2013 hrálo v okresních soutěžích v kategorii dospělých ve třech třídách celkem 35 družstev, tak v sezoně 2013/2014 to bylo 31 družstev ve třech třídách a v aktuální sezoně 2014/2015 je to pouze 27 družstev, a to jen ve dvou třídách. Během dvou let se tedy jedná o celkový úbytek osmi družstev. Částečně se na této skutečnosti nesporně podílely nadstandardní postupy do vyšších soutěží, ve sledovaném období nicméně ukončila svoji činnost družstva: Březová nad Svitavou B, Rychnov na Moravě, Jevíčko B, Linhartice B, Morašice B, Třebařov B a Moravská Třebová B. Další družstva zůstala v soutěžích pouze díky výjimce udělené OFS Svitavy pro start společných družstev dvou oddílů-klubů (Staré Město-Moravská Třebová C a Jedlová-Pomezí B). Za stejnou dobu se nově do soutěží OFS Svitavy přihlásilo pouze družstvo Koclířova. Neuspokojivá je rovněž situace v mládežnických soutěžích. OFS Svitavy v současné době již neřídí soutěž dorostu, neboť družstva, která zde startovala (v ročníku 2013/2014 jich bylo osm), přešla do působnosti KFS Pardubice. Ani soutěž žáků se v rámci OFS Svitavy samostatně nehraje a je organizována společně ve spolupráci s OFS Ústí nad Orlicí. Jistý nárůst počtu startujících družstev tak pozorujeme jenom v soutěži žáků 7 + 1," zaznělo ve zprávě předsedy STK OFS Svitavy.

Vše vyjde na světlo

Komisi rozhodčích OFS Svitavy vede Tomáš Andrle a jejími dalšími členy jsou Miroslav Kabát a Josef Brychta. Svůj hlavní úkol, tedy obsadit všechna soutěžní utkání rozhodčími a asistenty, plní sice občas s obtížemi kvůli malému počtu rozhodčích, ale vypořádává se s tím zdárně.
„Myslím si, že uplynulé období bylo ze strany rozhodčích v pořádku a jejich výkony odpovídaly úrovni okresních soutěží. Objevil se snad jediný závažný problém loni na podzim v utkání Radiměř – Borová, kde došlo k zamlčení závažných skutečností a zatajení údajů v zápise. V této souvislosti se však znovu potvrdilo, že stane-li se něco takového, tak se to všichni během chvíle dozvědí. Jinak komise pořádá pro rozhodčí pravidelné semináře, ten nejbližší se uskuteční 8. března. V plánu je i seminář pro oddílové rozhodčí a kapitány družstev, aby i oni věděli, proti čemu mohou podat námitku a podobně," sdělil šéf komise Tomáš Andrle.

Létající koučové

Trenérsko – metodická komise OFS organizuje výchovu trenérů licence UEFA C, když jednou ročně pořádá školení nových adeptů a zároveň doškolení pro trenéry, kterým platnost licence vypršela. „Novinkou se stal projekt Létajících trenérů, což je věc, která se opravdu povedla. Každý klub si může pozvat zkušené mládežnické trenéry, kteří s vybranou věkovou kategorií absolvují vzorovou tréninkovou jednotku a seznámí oddílové trenéry s nejmodernějšími trendy v péči o fotbalovou mládež, které jsou pro všechny velice inspirativní," pronesl člen TMK Jindřich Novotný.

Změna názvu. Ještě jedné povinnosti se fotbalové kluby (a nejen ony) nevyhnou. Do 1. července 2017 mu podle občanského zákoníku změnit svůj název, kde se musí objevit termín zapsaný spolek (z. s.). V praxi to bude vyžadovat svolání valných hromad, změnu stanov jednot, volbu jejich vedení a potom zaslání požadovaných dokumentů k zapsání na krajský soud.

Fotbalová (r)evoluce: Na nové cestě k vítězství?

Management soutěží (on-line zápis)Co je potřeba: výpočetní technika (počítač, NTB), připojení na internet.
Výhody: rychleji napsaný zápis před utkáním, maximum kolonek bude automaticky doplněno z databáze, intuitivní řešení programu, klub nebude muset složitě vyhledávat důležité údaje (např. jména a ID hráčů a rozhodčích).
Rychlý výsledkový servis: výsledky (všech) utkání okamžitě po utkání na webu, skvělý servis pro kluby (ihned zjistí, jak hráli jejich soupeři), možnost pořizování různých statistik.
Výplata rozhodčích podle Sazebníku odměn (paušál, cestovné): „bezkontaktní" vyplácení – automaticky bude připsáno na sběrnou fakturu klubu.
Možnost použití výstupů STK či DK: všechno potřebné je automaticky generováno pro účely komisí.
Šetření: nebude třeba papíru, tiskárny ani registračních průkazů.
Absolutní eliminace možnosti neoprávněného startu hráče.

On-line registrace hráčů (klubů a členů)Co je potřeba: výpočetní technika (počítač, NTB), připojení na internet, registrace administrátora klubu.
Výhody: zrušení registračního průkazu hráče, obrovská časová, logistická i finanční úspora pro funkcionáře, nulová možnost podvodu (v případě podvodu je jasné, kdo je odpovědný), časově neomezená možnost provedení daného úkonu (7 dní v týdnu, celých 24 hodin), přestup či hostování hlídá systém, nikoli FAČR (úsek registrací), není nutné platit ihned, vše se objeví v měsíční sběrné fakturaci. Počítá se i se snížením poplatků za provedení registračních úkonů.

Elektronické členství (databáze)Co je potřeba: výpočetní technika (počítač, NTB), připojení na internet, návštěva těchto webových stránek: https://is.fotbal.cz/, www.clenstvi.fotbal.cz, www.bytclenemsevypati.cz.
Výhody: elektronické členství (přihláška na webu), možnost stát se členem během několika málo minut, bonusový program (členské karty) – nové nastavení bonusového programu pro členy (nejpozději od 1. ledna 2016).

Měsíční sběrná fakturaCo je potřeba: výpočetní technika (počítač, NTB), připojení na internet, samostatný bankovní účet.
Výhody: šetří čas i peníze, není potřeba vyplácet rozhodčí ihned po zápase, chodit a platit složenkami na poště (např. poplatky za DK, STK atd.), jezdit do krajského či hlavního města kvůli registraci (úspora za cestovné a šetření nervů v dlouhých frontách).
V budoucnosti bude kladen důraz na transparentnost: příjmy klubu ze státních dotací a jejich vyúčtování, náklady klubu na organizaci zápasů svých týmů startujících v soutěžích (rozhodčí, DK, STK) – veškeré platby budou uvedeny na sběrné faktuře obdržené od FAČR. Rozhodčí – odvody finančnímu úřadu.