Novodobý fotbal vznikl na přelomu 18. a 19. století. První soutěž, Anglický pohár, byla zahájena v roce 1871. Z Anglie se pak fotbal šířil po celém světě. U kolébky fotbalu v Morašicích stáli dnešní šedesátníci a starší spoluobčané. Jedním z nich byl již zesnulý Ladislav Tobek z Lažan a jeho bratři. Ladislava Tobka všichni příznivci fotbalu nazývali zkráceně „Bořík“. Na důkaz toho, že na jeho práci místní fotbalisté dodnes nezapomněli, se koná každoročně v Morašicích Memoriál Ladislava Tobka.

Letos se uskutečnil v sobotu 17. července na hřišti. Utkaly se zde staré gardy z Cerekvice nad Loučnou, Dolního Újezdu, Vysokého Mýta a Morašic. Na zápasy se přijeli podívat i rodáci. V odpoledním programu pamětníci a příbuzní navštívili hrob bratrů Tobků, kde uložili květinové dary.

Současníci fotbalu nezapomněli na své předky a šíří slávu dál. V loňském roce se oddílu kopané mužů podařilo postoupit do 1.A třídy krajské soutěže. Že tento postup nebyl náhodný, potvrdili výsledkem skončeného letošního fotbalového roku. Znovu post obhájili. K tomuto úspěchu jim blahopřejeme.

TJ Sokol Morašice je velmi přínosnou organizací pro naši obec. Má více oddílů, převažuje fotbal všech věkových kategorií, dále je to stolní tenis, ASPV a karate. Členové se zapojují do života obce tím, že rovněž pořádají různé sportovní a kulturní akce pro širokou veřejnost.

Nejvíce ceněnou službou pro lidi je ale z mého pohledu péče o děti od těch nejmenších až po „náctileté“, kterým nabízejí vyžití ve fotbalových kroužcích. Ze všech dětí se samozřejmě nestanou reprezentanti republiky, ale to není ani cílem volnočasových aktivit. Rozhodující na tom je, že se děti mohou pohybově vyžít a jejich volný čas je smysluplně naplněn. Trenéry jim dělají muži fotbalisté, někteří jedinci tomu věnují opravdu svůj veškerý volný čas.

Za veškerou práci a úsilí jim srdečně děkujeme. Toto poděkování patří i všem domácím a přespolním pomocníkům, kteří se kolem sportu v Morašicích pohybují.

Do dalších sportovních let přejeme všem z TJ Sokol Morašice hodně zdraví, sportovního nadšení a samozřejmě úspěchů ve hře.
Mým přáním je, aby na hřišti v Morašicích zavládla nejen rivalita, ale aby zde kvetlo přátelství, radost ze hry a sounáležitosti, aby zvítězil především ten správný sportovní duch.

HANA ŠTĚPÁNOVÁ