Kdyby, kdyby. Od 7. dubna letošního roku, kdy Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR amatérskou sezonu ukončil, víme, že osud okresních soutěží se nenaplní.

Takže nezbývá než se smířit s realitou a těšit se na sezonu příští. V první řadě je třeba doufat, že bude moci vůbec začít, což samozřejmě není vůbec jisté, uplynulé týdny ukázaly, co všechno se může stát během několika dnů. Nicméně vycházejme z předpokladu, že epidemiologická situace v Česku bude natolik v pořádku, že nebude sportovnímu dění na překážku. Vedení OFS Svitavy vytyčilo v uplynulých dnech mantinely toho, jak by měl ročník 2020/21 vypadat.

ZŮSTÁVAJÍ, KDE JSOU

Co se týče naplnění skupin, je stanoveno, že všechny týmy mají nárok působit v těch samých soutěžích, v nichž působily v nedohraném ročníku. Samozřejmě za předpokladu, že se přihlásí. Nikdo tedy nepostupuje, stejně tak nikdo nesestupuje. Výjimka může nastat jen v případě doplňování soutěže kvůli nepřihlášení se oprávněného družstva nebo z jiného důvodu uvolněného místa. V tom případě se k určení doplňujícího celku použije tabulka platná ke dni 8. dubna, k němuž byla sezona ukončena.

Na Svitavsku by se tedy měl nadále hrát okresní přeboru se čtrnácti účastníky, nenastanou-li nečekané okolnosti. Všechny ostatní přihlášené týmy budou zařazeny do III. třídy. Kromě mistrovských soutěží je jako tradičně v plánu také Pohár OFS Svitavy s povinnou účastí mužstev z okresního přeboru a přihlášených ze III. třídy.

V kategoriích mládeže vyhlašuje OFS Svitavy tyto soutěže: OP dorostu U19 (ročník 2002 a ml.) v počtu hráčů 8 + 1, OP starších žáků U15 (ročník 2006 a ml.) v počtu hráčů 8 + 1, OP mladších žáků U13 (ročník 2008 a ml.) v počtu hráčů 7 + 1 (hra na šířku hřiště), okresní soutěž starších přípravek U11 (ročník 2010 a ml.), okresní soutěž mladších přípravek U9 (ročník 2012 a ml.).

Dorostenecká soutěž bude přitom otevřena pouze v případě, že se do ní přihlásí minimálně čtyři družstva. Kluby, které mají zájem přihlásit do soutěžního ročníku družstvo dorostu v počtu hráčů 10 + 1, tak mohou učinit v soutěžích Pardubického krajského fotbalového svazu.

V kategoriích mládeže může STK OFS Svitavy využít možnosti vytvoření společné soutěže s okolními OFS, a to v zájmu vyšší kvality i kvantity soutěží. V soutěžích mládeže bude znovu umožněn sdružený start družstev na základě oboustranně potvrzené smlouvy mezi dvěma kluby a seznamu hráčů v souladu se Soutěžním řádem FAČR.

VÝKOP O PRÁZDNINÁCH

Velkým otazníkem nové sezony jsou termíny. A to nejen z příčin epidemiologických a z nich plynoucích vládních omezení, ale i proto, že se OFS nachází vespod celé tuzemské fotbalové pyramidy a musí tedy čekat na naplnění a los vyšších soutěží, především těch krajských. A ty zase čekají na třetí ligu a divizi, takže celý tento proces se letos může poněkud protáhnout.

STK OFS Svitavy předpokládá zahájení soutěžního ročníku 8. a 9. srpna prvním kolem poháru, o týden později by pak měly odstartovat mistrovské soutěže. Nelze však vyloučit změny v uvedených termínech a jejich posunutí dopředu či dozadu v závislosti na okolnostech (krajské rozlosování , počet družstev v okresních soutěžích, rozhodnutí státních orgánů ČR atd.).

Termíny v soutěžích mládeže budou stanoveny podle zvoleného systému soutěží a počtu přihlášených družstev (předpoklad je 29. – 30. srpna), u soutěží starších a mladších přípravek hraných turnajovým systémem se předpokládá jejich zahájení 5. – 6. září. Systémy všech soutěží budou upřesněny podle počtu přihlášených družstev.

STARTOVNÉ OFS NEZNÁ

A ještě připomeňme několik dalších bodů, podle kterých se řídí příprava nové fotbalové sezony. Tak předně v soutěžích OFS není stanoveno startovné (v čemž je Svitavsko jednou z mála výjimek v rámci republiky). Kompenzační poplatky budou hradit účastníci okresního přeboru nemající žádné mládežnické družstvo, podle rozhodnutí VV FAČR to však může být v nejvýše padesátiprocentní výši oproti předchozí sezoně.

Do soutěže nesmí být podle ustanovení Soutěžního řádu FAČR zařazeno družstvo, jež nebude mít ke dni konání losovacího aktivu uhrazeny veškeré pohledávky stanovené sběrnou fakturou. Pokud se některý tým do soutěže přihlásí, ovšem v průběhu času si to zase rozmyslí, tak je oprávněn podat zpětvzetí svojí přihlášky, ovšem nejpozději tak lze učinit čtyři dny před konáním losovacího aktivu. Ten se stejně jako v minulosti uskuteční „per rollam“ elektronickou formou.

Korekcí doznal i Přestupní řád FAČR, hlavně v souvislosti s obdobím tzv. volných přestupů bez souhlasu mateřského klubu (1. – 20. června). Letos takto nemůže přestoupit hráč, který předtím přestupoval v období od 1. ledna do 31. května.

Na rozhodnutí, jaká družstva do sezony přihlásit, mají jednotlivé kluby dostatek času. STK OFS Svitavy stanovila jako termín uzávěrky pro podání přihlášek pondělí 22. června. Po tomhle datu by mělo být jasnější, jak budou vypadat nové soutěže a kolik týmu bude startovat. Více ozřejmit by se měly i termínová listina a systémy soutěží.

Přestože se losovací aktiv odehraje „na dálku“, tak OFS plánuje před zahájením nového ročníku aktiv fotbalových klubů. Ten se měl konat v březnu, ale zhatila ho počínající koronavirová epidemie.

AMNESTIE TRESTŮ

V rámci přijatých opatření ohledně nedohrané amatérské fotbalové sezony rozhodl Výkonný výbor FAČR mimo jiné také o amnestii udělených disciplinárních trestů a zastavení všech probíhajících disciplinárních řízení. Do nadcházejícího soutěžního ročníku tak fotbalisté vstoupí s „čistým štítem“ (toto rozhodnutí se netýká pouze těch nejzávažnějších případů, jakými jsou mj. tělesné napadení, veřejné hanobení a diskriminace, úplatkářství, narušení regulérnosti soutěže, maření výkonu rozhodnutí apod.).

V působnosti Disciplinární komise OFS Svitavy byly „vymazány“ tresty následujícím hráčům: Jaroslav Vašíček (TJ SK Jevíčko), Libor Batelka (TJ Jaroměřice), Fakher Farhat (TJ Hradec nad Svitavou), Tomáš Klusoň (TJ Sebranice), Stanislav Bednařík (TJ Křenov), David Charvát (TJ Sokol Dlouhá Loučka), Jaroslav Skřebský (SKP Slovan Moravská Třebová) a Robert Hensl (TJ Sokol Městečko Trnávka).