Na programu bude fyzická příprava a fyziologie rozhodčích spojená se strukturou, podmínkami a praktickým výkonem FIFA Fitness Testu fyzické připravenosti.

Do Školy je přihlášeno 40 perspektivních rozhodčích ve věku do 30 let z listin krajského i okresních svazů. Hlavní náplní zbývajících seminářů, jež se uskuteční v listopadu tohoto a lednu příštího roku, pak je výklad pravidel fotbalu spojený s rozborem herních situací na videu, obsah ostatních fotbalových norem, spolupráce rozhodčího s asistenty, etika a etiketa rozhodčího, první pomoc a prevence zranění, dále vyplňování zápisu o utkání i další informace a poznatky nutné k zajištění řízení utkání na krajské i vyšších úrovních fotbalu.

„Účelem projektu vedeného předsedou komise rozhodčích Milanem Fryšem a členem komise Tomášem Kembickým je prohloubení znalostí a hlavně získání nových teoretických i praktických poznatků mladých rozhodčích,“ pronesl sekretář PKFS Martin Voženílek.