V závěru fotbalové sezony se uskutečnila řádná valná hromada oddílu SKP Slovan. Ta zhodnotila výsledky dosažené ve skončeném mistrovském ročníku a přijala demisi dosavadního prezidenta Jaroslava Širůčka. Ten zůstává členem výboru i pro příští období, jeho nástupcem byl zvolen Štěpán Horák a dalšími členy vedení klubu se stali Josef Dvořák, Tomáš Staněk, Martin Tylšar a hlavní kouč mládeže Petr Mrázek.
Jaroslav Širůček se ohlédl za devítiletým obdobím, kdy stál v čele třebovské kopané.

Obecný vzestup

SKP Slovan M. Třebová nebyl před devíti lety v nijak růžové situaci. Po sportovní stránce hráli A muži I. A třídu na Moravě, béčko se potácelo ve III. třídě, žáci se shodně s A muži několik let snažili o postup do krajského přeboru z I. třídy. Ani po stránce organizační to nebylo lepší. Téměř nefungovala finanční politika ani spolupráce se sponzory. Činnost byla provozována na bázi dobrovolnosti, práva a povinnosti členů neměla dané hranice a údržba stadionu ztěží zvládala plnit požadavky klubu.
„Během následujících sezon došlo k posunu ve všech oblastech nutných k fungování klubu, který je svým významem úměrný velikosti města Moravská Třebová, co do počtu členů, úrovni obsazených soutěží a postavením samotného fotbalu jako sportu číslo jedna. Tyto změny se projevily ve finančním zajištění, organizaci, modernizaci areálu, sportovní úrovni a propagaci klubu,“ říká Jaroslav Širůček.

Peníze: alfa a omega

Největší průlom během těchto roků doznalo financování. Dnešní rozpočet je plně pokryt, značnou část tvoří dotace z města přes mateřskou TJ Slovan. „Tyto finance z převážné části pokryjí náklady na údržbu areálu, výdaje na soutěže, tedy dopravu a rozhodčí, příspěvky na odměny trenérů mládeže. Sponzorské aktivity jsou podporovány v nejvyšší možné míře a úměrné regionu, byly osloveny firmy z Třebové a okolí, s většinou byla navázána dlouhodobá spolupráce. Zároveň se získáváním příjmů se provedla optimalizace výdajů, vynaložené prostředky musí přinášet efekt,“ popisuje Širůček.
V organizační struktuře bylo asi nejvýznamnějším krokem ustanovení tajemníka oddílu, který je zaměstnám na plný úvazek, což bylo při objemu práce a velikosti oddílu nutností. Zároveň výbor přímo řídí i správce stadionu, který je v sezoně taktéž profesionální. „Je vypracován systém realizačních týmů jak u mládeže, tak i u dospělých. Tyto jsou motivovány odměnami, přesně vypracovaným prémiovým řádem. Nefunkční výbor je nahrazen oddílovou radou, složenou z prezidenta klubu, tajemníka a realizačních týmů, ta se schází každý měsíc.“

Výkonnost nahoru

Posun směrem vzhůru zaznamenala takřka všechna mužstva Slovanu. Výkladní skříň oddílu – A muži – již pravidelně obsazují horní patra tabulky krajského přeboru, ve své třídě jsou schopni porazit každého soupeře, bohužel občasnými výkyvy se vždy připraví o možný boj o postup do vyšší soutěže. „Přesto lze poslední období zhodnotit jako nejúspěšnější v celé éře klubu,“ domnívá se Širůček.
„Byl stabilizován kádr, což bylo dosaženo minimálními odchody hráčů, naopak mužstvo je oživováno nákupy zkušených hráčů, kteří pozvedli herní úroveň. Dále je mužstvo pravidelně doplňováno posilami na hostování, působili u nás výborní hráči, mnozí zakotvili ve vyšších soutěžích.“
Také na trenérské lavičce se vystřídali zkušení trenéři, jež mají velkou zásluhu na solidních umístěních áčka v krajském přeboru – Petr Dvorský, Milan Nekuda a s přestávkami dodnes Petr Mrázek.

Mládež i z okolí

Pozadu nejsou ani ostatní mužstva. B muži se zabydlovali v I. B. třídě Pardubického kraje (kterou nyní přepustili Cerekvici) a jsou pomocí pro první družstvo. Do kádru jsou zabudováváni mladí hráči a mnozí několikrát ukázali, že dovedou hrát vyšší soutěž.
Mládežnické celky hrají stabilně soutěže krajského přeboru (na jaře to narušili sestoupivší žáci) s velice solidními výsledky. „Pravidelná konfrontace na této úrovni je nutná pro vývoj hráčů, bohužel město velikosti Moravské Třebové nemá takový hráčský potenciál, aby mohlo mít vyšší ambice. Ve výkonnosti se potom projevují slabší ročníky, hráči jsou stahováni z celého okolí a i přesto nejsou kategorie naplněny dle představ,“ upozornil Širůček. „Oddíl se snaží podchytit budoucí fotbalisty už od předškolního věku, kolektivy fotbalových školiček a přípravek dnes čítají množství potenciálu, který se snad podaří zúročit.“

Stadion se zlepšuje

Fotbalový areál doznal za poslední roky značných změn i přesto, že jediná investiční dotace byla poskytnuta na generální opravu hlavního hřiště, které má centrální zavlažování a odvodnění. Důležitý byl přechod správy areálu od technických služeb přímo pod vliv fotbalového oddílu, to i včetně financování z rozpočtu města. Oddíl si nyní veškerou údržbu a modernizaci řídí a provádí sám, má placeného správce ve své režii a rozhoduje o všech aktivitách v areálu. Díky tomu se podařilo vylepšit a zmodernizovat zázemí na všech úrovních. Bylo vybudováno třetí tréninkové hřiště, druhé záložní hřiště bylo regenerováno (hrací plocha, střídačky, malá krytá tribuna, přístupová cesta, osvětlení tréninkové plochy). Hlavní hřiště, kromě zmiňované generálky hrací plochy, bylo doplněno novými střídačkami, hlavní i severní tribuna byly komplet osazeny novými sedačkami.
„Dále bylo modernizováno zázemí – zastřešení prostoru před restaurací, dětské hřiště, posezení a zastřešení udírny, VIP tribuna, oprava omítky v barvách klubu spojená s výměnou oken. Pro A muže byla vybudována nová šatna, která je nyní na solidní úrovni, náleží k ní odpočinková místnost, vířivka a sauna. Ostatní šatny byly zrekonstruovány a dnes má každé mužstvo odpovídající zázemí,“ vypočítává Jaroslav Širůček kroky v modernizaci areálu.
Nemalá práce byla odvedena i na úrovni propagace klubu. Byl vytvořen systém aktivit, který měl zviditelnit fotbalový oddíl na všech úrovních. Od propagace na zápasy (plakáty, chodící reklama, pojízdná reklama, rozhlas, programy na utkání, vývěska), přes image (vlajky, loga klubu, nové jednotné dresy, jednotné oblečení v barvách klubu). Za samostatnou zmínku stojí ročenka, která mapuje a archivuje činnost v oddíle a vychází od sezony 2003/04.

Ne vždy spokojenost

Důležitá je také mimosoutěžní sportovní činnost, zejména pořádání turnajů. „Snad nejvýznamnější je mezinárodní turnaj mládeže pořádaný ve spolupráci s městem, jenž svojí úrovní, obsazením a společenským postavením přesahuje rámec regionu. Celkově si myslím, že SKP Slovan reprezentuje Moravskou Třebovou město nejen na bázi mistrovských soutěží, ale i v dalších sportovních a společenských aktivitách svými výsledky velice dobře, zázemím a areálem se může srovnávat i s daleko většími oddíly a městy,“ dodal končící prezident klubu.
Ne vše se ovšem podaří. „Jistě je možno pomýšlet na vyšší sportovní cíle, jenže fotbal je sport a ten nelze naplánovat. Takže i když byly myšlenky na vítězství v krajském přeboru, nepodařilo se to. Další dluh je výstavba hřiště s umělým povrchem. Je možno najít řadu věcí, které se dají udělat lépe. Stále je co zlepšovat a jedině tímto způsobem může jít třebovský fotbal nahoru.“ (mt)