Po letech planých slibů se neuvěřitelné stalo skutkem. V pátek 8. ledna se v sídle Pardubického KFS Pod Vinicí otevře detašované pracoviště Registračního úseku ČMFS!

Toto regionální pracoviště bude dle Přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty provádět výhradně přestupy, hostování a ukončení hostování se souhlasem mateřského oddílu či klubu (maximálně do úrovně třetí ligy). Dále může vystavovat duplikát registračního průkazu případně vyměnit fotografii neodpovídající podobě hráče. Veškeré uvedené úkony se vyřizují pouze na základě osobního doručení za hotovostní úhradu v částkách stanovených registračním a přestupním řádem ČMFS.

Pardubické regionální pracoviště nebude oprávněno k vyřizování prvních registrací hráčů (zelené lístky), přestupů ani hostování bez souhlasu mateřského oddílu ani ke kontaktům při přestupech a hostováních do nebo ze zahraničí.

V lednu a únoru bude registrační místo (Pardubice, K Vinici 1901, tribuna na stadionu Tesly) otevřeno v úterý a v pátek vždy od 8 do 16 hodin.
Konečně se tedy stalo realitou to, na co fotbaloví funkcionáři tak dlouho čekali. Pardubický kraj je jedním z posledních, který se svých „registrací“ dočkal. Není pochyb o tom, že nově zřízené pracoviště pomůže klubům v pružnější a rychlejším vyřizovaní nutné administrativy.

(rh)