V nadcházejícím roce 2010 si litomyšlský fotbal připomene hned dvojí významné kulaté výročí své existence. Před sto lety, 31. října 1910, byl oficiálně založen místní fotbalový klub. A právě v polovině oněch uplynulých sta let, 21. srpna 1960, byla zahájena činnost na současném sportovišti, které dnes nese název stadion Černá hora. Výbor oddílu kopané chystá během jubilejního roku několik akcí včetně slavnostní schůze na den přesně po sto letech. Vydán bude rovněž výroční almanach, již čtvrtý v pořadí. Také na stránkách Svitavského deníku si v několika pokračováních historii klubu připomeneme.

1910 – 1921. Stěhování hřišť formou „Kulového blesku.“

Hra „v míč kopaný“ se v Litomyšli provozovala již několik let před oficiálním založením klubu. Na zahradě Hluchandy si dvě řady cvičenců navzájem přihrávaly „pumlíč“ a tato zábava se těšila velkému zájmu publika. Hráči se od diváků lišili pouze tím, že před hrou odkládali svrchníky. V roce 1905 byl rovněž (na dnes už neznámém místě) sehrán zápas s podobnými sportovními nadšenci z Pardubic s výsledkem 3:4 pro hosty.

V městském muzeu leží dochovaný článek z novin Obzor o utkání Litomyšle s Vysokým Mýtem 16. dubna 1906. O drtivé porážce 1:9 se v něm mimo jiné praví: „Hra počíná výkopem L., která se však míčem dlouho netěší. Mýto přejímá vedení a do poločasu je už stav 0:3. Mýto po přestávce využívá výkopu a v mžiku dává čtvrtý goal. Než i L. dociluje goalu, jenž odměněn hojným potleskem. Tím se L. vzmuží, leč Mýto opět udá prudší tempo a v krátké době pětkrát prožene míč goalem…

Neočekávala se taková porážka, neboť na podzim L. zápasila s Pardubicemi rozdílem jediného goalu. Tehdy ovšem nehrál tak „výtečný“ brankář, jenž hlavně zavinil takovou porážku. Též centrhalvback byl špatný a křídla nerozhodná v podávání… Také soudce byl zcela neschopným, přehlédnuty tři offside, aut a roh někdy nerozlišovány. Hra ostrá.“

Řádného organizačního podkladu se fotbalistům dostalo až onoho 31. října roku 1910 na ustavující schůzi v zadním lokále Smetanova domu (dnes restaurace Karlov). Zahajovací přednášku o významu sportu měl zdravotní rada MUDr. František Lašek, uznávaná místní kapacita.
Prvním předsedou byl zvolen Alois Morávek, členy výboru se stali pánové Císař, Stoklasa, Tichý, Bína, Říha, Mattler a Janouš. V prvních stanovách klubu například stálo: „Kapitán volený z prvního mužstva jest hodinu před zápasem neobmezeným pánem na hřišti. Zodpovědný jest za sestavu, během týdne zkoumá sportovní kvalifikaci nových členů, vede jejich výcvik a rozhoduje o definitivním přijetí do řad fotbalistů.
Prvním hřištěm klubu bylo strniště U Prokopa při silnici na Českou Třebovou. V úvodním zápase Litomyšl prohrála s SK Pardubice 2:5. Už v roce 1912 však nastalo první stěhování, činnost se přesunula na louku pod Hlavňovem poblíž nedošínské vlakové zastávky. Cestující tak měli možnost z oken lokálky se zájmem přihlížet snažení spoře odděných, v civilu jistěže důstojných pánů prohánějících koženou kouli. O rok později se konalo další stěhování formou kulového blesku, neboť z této louky byli fotbalisté majitelem vyhnáni a začalo se hrát na opačném konci města.

Azylem se stal plac, kde je dnes zahrada sokolovny. Tady mužstvo podávalo docela dobré výkony, rozdrtilo třeba celek Hlinska 12:0 (kdeže dnes ty sněhy jsou…). Krátký čas se pak hrálo na Krausově poli v dnešní Fügnerově čtvrti. I toto hřiště bylo záhy zoráno a fotbaloví nadšenci se museli spokojit s provizorním pláckem na Bělidlech. Zde však, jak praví dobový zápis, „trpěla okna okolních usedlostí a zde bydlící občané hru v míč kopaný hrubě neradi měli.“

V té době však již zuřila první světová válka. Mnozí fotbalisté museli na frontu, z níž se někteří už nevrátili a fotbalový život nejen v Litomyšli postupně zcela ustal.

Po válečných letech došlo k postupnému obnovování činnosti, chybělo však v té době to základní, tedy hřiště. Na schůzi k vzkříšení existence klubu, která se konala rovněž ve Smetanově domě v roce 1920, mohl nový předseda MVDr. Císař členstvu sdělit, že klubu byl přidělen pozemek poblíž železničního viaduktu. Zde tudíž vzniklo legendární hřiště u nádraží, které pak sportu sloužilo celých 40 let.

Zdeněk Vandas