Zavedení členských příspěvků se blíží

Předseda VV PKFS Vladimír Janata přednesl přítomným poslední informace z vedení ČMFS a také z porady předsedů krajských a okresních fotbalových svazů v Nymburce.

Z nich zaujala hlavně zpráva, že teprve na začátku května (!) bude definitivně zřejmé, kteří žadatelé budou přijati do systému sportovních center a středisek mládeže. Pouze ona budou od nové sezony hrát v soutěžích mládeže nad úrovní kraje. „Je to problém, protože teprve pak budeme moci řešit naše soutěže. Nesmíme ztratit celou jednu dorosteneckou kategorii,“ zdůraznil Janata.

Krajskému svazu se podařilo dojednat smlouvu s ČSTV o využívání jeho prostor a práce ekonoma, která patří mezi nejvýhodnější v republice. V jiných regionech může naopak docházet k odchodu fotbalových svazů z područí ČSTV.

Pardubický svaz vypracoval společné memorandum s kolegy z Královéhradecka. Zpochybňuje v něm zavádění členských příspěvků do českého fotbalu. Moc platné to ale asi nebude, neboť institut členství fyzických osob (hráčů, trenérů, rozhodčích, funkcionářů atd. ) a členské příspěvky jsou obsaženy v návrhu nových stanov, které budou v létě předloženy valné hromadě ČMFS. „Kopaná je dnes jedním z mála sportů, kde se nevybírají, ale myslím, že to nebude trvat příliš dlouho,“ nijak se šéf krajského svazu netají tím, že členské příspěvky jsou ve fotbale pravděpodobně jen otázkou času.

Užší spolupráce se sousedním krajem by se brzy mohla projevit ve společných soutěžích. V jednání tak je sloučený přebor dorostu od příští sezony či utkání o východočeský pohár, v němž by se střetli vítězové krajských pohárů Pardubicka a Královéhradecka.

Registrační úsek finančně pomohl

S ekonomickou situací svazu seznámil účastníky jeho místopředseda Stanislav Beneš. Vyzvedl přínos zřízení registračního místa v Pardubicích, protože příjmy pomohly velmi výrazně vylepšit rozpočet. „Díky tomu jsme mohli v některých případech snížit soutěžní zálohu pro oddíly. Uvidíme, jaká bude situace na jaře, zda k tomu budeme moci opět přistoupit,“ poznamenal.

Podstatné body z vystoupení předsedy STK Karla Brauna se dotýkaly termínové listiny a změn v rozpise soutěží (blíže rámeček). Pro fotbalové příznivce bude zdaleka nejzajímavější zavedení tolik diskutovaného „tříminutového pravidla“ při ošetřování hráčů. To si klade za cíl odstranit polehávání a simulování hráčů, a to především v závěru zápasů. Každý hráč by si tak nyní měl dobře rozmyslet, jestli oslabí svoje mužstvo na celé tři minuty. „Toto pravidlo bylo vyzkoušeno v české fotbalové lize, divizích a některých krajích s obrovsky kladným ohlasem. Ona ta hrozba tří minut je velká. Zodpovědní za dodržování pravidla budou asistenti rozhodčího,“ sdělil na toto téma předseda KR Milan Fryš.

Jak dál s dorostem, toť složitá otázka

Doposud nebylo rozhodnuto o podobě soutěží dorostenců od příští sezony. Ve hře zůstává několik variant, od zachování současné struktury (starší a mladší) až k zavedení jednoho dorostu (15 – 19 let) případně se založením samostatné soutěže mladšího dorostu jen pro kluby, které budou mít o tuto kategorii zájem. Ve hře je také společná soutěž s Královéhradeckým krajem. Slovo teď dostaly samotné kluby, které se k celé problematice mohou vyjádřit. V této souvislosti je však přinejmenším zarážející, že na aktivu oddílů nevystoupil předseda komise mládeže ani žádný jeho zástupce.

Diskutováno bylo také video, které bylo do krajského fotbalu zavedeno na podzim a mělo sloužit nejen pro potřeby svazových komisí, ale třeba i pro klubové trenéry. „Myslím si, že funguje dobře. Jenom jsou problémy s některými kluby, které nepochopily, že je třeba natáčet ze správného místa, ne za zády trenéra a podobně,“ vyjádřil se Vladimír Janata.

Šéf rozhodčích Milan Fryš si pochvaloval první ročník Školy mladých rozhodčích, kterou v Pardubickém kraji absolvovalo 37 mladých adeptů.

Novinky pro jaro

Hráč, který bude ošetřován na hrací ploše, je povinen hrací plochu po ošetření opustit. Se souhlasem rozhodčího se na ni smí vrátit nejdříve po uplynutí tří minut. Rozhodujícím okamžikem je přitom právě vstup lékaře, zdravotníka či jiné osoby na hrací plochu. Pokud hráč sám opustí hrací plochu, aby se nechal ošetřit, může se vrátit zpět se souhlasem rozhodčího ihned po ošetření.

Uvedené pravidlo však neplatí, pokud je ošetřován brankář, brankář a hráč soupeře z pole, dva hráči téhož družstva, dva hráči téhož družstva a hráč soupeře, případně hráč, který je ošetřován po přestupku, za který byl hráč soupeře vyloučen. V těchto případech nemusí ošetřovaný hráč opustit hrací plochu.

Do zápisu o utkání již nebude nutné uvádět přesný počet pořadatelů, který pro jednotlivé soutěže předepisovaly normy. Nově bude výhradně zodpovědností pořádajícího klubu a hlavního pořadatele, aby zajistil takový počet členů pořadatelské služby, který bude odpovídat náročnosti utkání a splnění všech daných úkolů.

Oproti původnímu rozhodnutí STK z ledna tohoto roku se nemění směrnice PKFS o střídavých startech fotbalistů v mládežnickém věku. Ty jsou tedy i nadále možné rovněž v kategorii staršího dorostu, což v lednu zveřejněná úprava původně zakazovala.

Počínaje jarní částí nesmí rozhodčí řídící určitou soutěž působit jako funkcionář, hráč nebo trenér v klubu, který stejnou soutěž hraje. Stejně ustanovení bude platit také pro delegáty svazu.