Něco podobného však platí také pro rozhodčí. I oni se chystají na novou sezonu v okresních soutěžích a nedílnou součástí jejich přípravy byl tradiční seminář, který připravila komise rozhodčích OFS Svitavy. Ta se v novém složení ujala svých úkolů v zimě a že to vzala za správný konec, to dokládala i velmi početná účast rozhodčích na semináři blížící se ke čtyřech desítkám.

„Přicházím za vámi proto, abych vám poděkoval za vaše výkony, protože si myslím, že jste svoji úlohu na jaře, které je vždy náročné, zvládli velice dobře,“ uvedl ve svém vystoupení předseda Výkonného výboru OFS Svitavy Jindřich Novotný, který dále rozhodčí seznámil s aktuálním děním v OFS i Fotbalové asociaci České republiky a ocenil dosavadní práci komise. „Objevuje se mezi vámi stále více nových tvářích, což je pro budoucnost okresního fotbalu jen a jen pozitivní,“ dodal šéf OFS.

Další program semináře obnášel mimo jiné pravidlovou přednášku, informace o soutěžích OFS v novém ročníku, ale také návrat k sezoně předešlé, kdy členové komise rozhodčích na konkrétních případech demonstrovali, v čemž rozhodčí na jaře chybovali při vyplňováni zápisů o utkání a popisování přestupků. „Neříkáme si to tady proto, abychom se někomu posmívali, ale abychom si tyto chyby popsali, vysvětlili si je a dokázali se z nich poučit, takže se jich pro příště vyvarujeme,“ zdůraznil předseda KR OFS Svitavy Ondřej Brychta.

Jím vedené komisi se podařilo v průběhu prvních měsíců ve funkci rozšířit sbor rozhodčích, což se pozitivně odrazilo na obsazení utkání. „Můžeme říci, že drtivou většinu utkání v okresním přeboru jsme měli na jaře obsazenou třemi rozhodčími, ve III. třídě dvěma a někdy i třemi. Bylo to i zásluhou dobré spolupráce s okolními okresy, hlavně s Blanskem a Prostějovem, v níž budeme nadále pokračovat,“ uvedl Lukáš Raplík, člen KR odpovědný za delegace rozhodčích na zápasy.

Jak mladí a začínající, tak zkušení rozhodčí se od prvních kol objeví na trávnících v nových jednotných dresech, na nichž budou nosit reklamy partnerů OFS Svitavy, které se vedení svazu postupně daří získávat.