Letní přestávka mezi koncem jedné a začátkem další fotbalové sezony byla v roce 2013 poněkud dramatičtější, než bývalo zvykem. Na vině byly četné přesuny klubů mezi soutěžemi, jejichž naplnění se měnilo každým dnem. Přesto může předseda Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Svitavy ANTONÍN KADLEC na prahu nového ročníku ohlásit: „Okresní soutěže jsou připraveny a mohou vypuknout". Vyjádřil se i k dalším tématům.

Pane předsedo, začíná nová fotbalová sezona a v ní je oproti ročníku předcházejícímu o čtyři celky mužů méně. To není na úvod zrovna pozitivní zpráva…

V soutěžích dospělých ubyla družstva zejména z toho důvodu, že byla dodatečně vytažena do krajských soutěží. Takže z okresního přeboru šla nahoru nejen první Čistá, ale i druhá Kamenná Horka a třetí Janov. To byl pro naše soutěže znatelný zásah, ale samozřejmě to nelze nikomu vyčítat, každý si to v kraji chce zkusit. Lze si jenom přát, aby se tam nováčci uchytili a nebyla to pro ně jenom otázka jedné sezony. Poslední čáru přes rozpočet nám přitom udělala Březová tím, že pět minut po dvanácté odhlásila krajský přebor a přešla do okresního. S tím, že III. třídu bude hrát dvanáct družstev a IV. třídu bohužel jen pět, jsou soutěže připraveny a mohou začít.

Kromě dodatečných postupů ovlivnilo počet družstev i nepřihlášení se Morašic B a Rychnova na Moravě. Zejména druhý případ, který znamená konec fotbalu v obci, vás asi nepotěšil, že…

Určitě ne. V Rychnově to bylo celé podivné a myslím, že půjde o toho sehnat dva tři lidi, kteří by se tam fotbalu věnovali. Obec je to velká, tradičně fotbalová, ze dne na den skončit není dobré. Částečně byla asi na vině i skutečnost, že v Rychnově nikdy nebyla mládežnická základna a hráči se jen stahovali po okolí. Pevně doufám, že si tam rok odpočinou a opět se do našich soutěží přihlásí. Vždyť mají pěkné hřiště, solidní zázemí a teď bude ležet pouze ladem, což je nepochybně škoda.

Mládežnické soutěže si na svůj začátek ještě musí několik dnů počkat, ale už nyní je možné říci, jestli v nich nastal nějaký posun?

Osobně mě překvapilo naplnění dorostu, ve kterém hrajeme společnou soutěž s Ústeckem. Minule jsme tam měli čtyři zástupce, od nové sezony jich bude sedm a k tomu jeden od „sousedů". U žáků je to o něco slabší, ve velkém fotbale jsme museli přebor, aby byl na slušné úrovni, rovněž spojit se sousedním okresem. Co se týče přípravek, tam je spokojenost, tyto soutěže jsou každoročně dobře naplněny a organizovány.

Uplynulé období bylo v českém fotbale supervolební, když se vybíralo vedení okresů, krajů i celé asociace. Jak celý tento hektický úsek nyní, s odstupem času a po usazení se všech funkcionářů na místa, hodnotíte?

Začnu okresem. Zde valná hromada potvrdila mandát stávajícímu výkonnému výboru, což bylo podle mého názoru dobře, protože jeho členové pracují ve prospěch fotbalu. Také na krajské úrovni se volby odehrály řádně podle stanov, bohužel tam ale nechyběla ani osobní nevraživost, kdy se někteří nedokázali smířit s tím, že nebyli zvoleni. Volební období je ale čtyři roky a nikdo nemá nárok na to, že by ve své funkci byl do důchodu. Pokud se týká velké valné hromady, vidím dvě roviny. Po fotbalové stránce si delegáti zvolili svoje zástupce a ti začali pracovat. Je tam ale i politická rovina a to je špatně, protože si na fotbale přihřívají polívčičku lidé, kteří o něm nic nevědí. Právě ti ale nejvíce křičí.

I vy sám jste povýšil, když jste byl zvolen členem Odvolací komise FAČR. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s touto prací?

Je to dělná komise odborníků, kteří jsou znalí v oblasti práva. Atmosféra jednání je velice přátelská, rozhoduje se ve spoustě případů, až jsem byl překvapen, kolik jich je. Podnětů, odvolání a žádostí o přezkum je celá řada a musím říci, že nejvíce jich je v souvislosti s rozhodnutími registračního úseku. Ze strany profesionálních pracovníků FAČR není problém a schůze jsou vždy dobře připraveny.

V čem vy osobně vidíte hlavní potíže, s nímž se současný český fotbal, zejména na naší regionální úrovni, musí potýkat?

Problémy samozřejmě jsou. Jeden z nich byl rád zmínil a je jím narůstající administrativa a byrokracie. Zejména se to týká žádostí o dotace, protože různé programy, které vyhlašuje ministerstvo školství, sice přinášejí do fotbalu peníze, ale na dobrovolné pracovníky oddílů, kteří často nejsou žádnými odborníky v oblasti ekonomie a práva, navalují nebývalou administrativní zátěž s neustálým vyplňováním často zbytečných papírů. Myslím si, že tento systém by měl být v budoucnosti pokud možno co nejvíce zjednodušený, třeba pomocí internetu. A to se týká rovněž přihlašování členů do FAČR, registrací a podobně.

Jedním z letním témat bylo zavedení penaltových rozstřelů v případě nerozhodného výsledku utkání o druhý bod do tabulky. To bylo v kraji navrženo, ale oddíly odmítnuto, a v okrese ani nepřišlo na stůl. Myslíte, že to je možná cesta do budoucna?

Pro mě to je trochu rozporuplné. Jedna věc je, že fotbal hrajeme pro diváky a asi každému z nich se penalty líbí. To, s čím ale nesouhlasím, je, aby se výsledky rozstřelu započítávaly do tabulky dané soutěže. Pro zpestření, aby se fanoušci na konci utkání pobavili, bych se tomu nebránil. Ale bez započítávání bodů.

Trvale se OFS Svitavy potýká s nedostatkem rozhodčích, především z mladší generace…

Rozhodčí, to je věčné téma, které se omílá léta letoucí. Dva tři roky zpátky jsme získali poměrně dost mladých rozhodčích, ale jakmile začnou pískat, tak, pokud jsou šikovní, míří po roce do kraje. To se jim ale pochopitelně nedá vyčítat. Tím pádem se ale logicky zvyšuje věk stávajících rozhodčích, protože jim roky přibývají jako každému. To je koloběh, ze kterého není úniku, ale čím více rozhodčích získáme, tím bude lépe.

Na závěr obligátní otázka, vaše přání do nové fotbalové sezony?

Jako vždy, odehrát řádně a kvalitně všechny zápasy, zvýšit nebo alespoň zachovat divácký zájem, protože ten není v okrese malý, bojovat v duchu fair play a hlavně, aby funkcionáři, hráči i rozhodčí u fotbalu vydrželi. Pokusme se také znovu a neustále pracovat s mládeží a získávat nové fotbalisty, protože jinak nám soutěže budou upadat.