Byl-li jednotlivec členem FAČR již v roce 2013, musí si pro rok 2014 svoje členství obnovit, a to zaplacením členského příspěvku.

Tuto obnovu může provést jednotlivec sám, případně prostřednictvím klubu díky službě Hromadná platba. Pomocí tohoto nástroje může klub uhradit poplatky za více svých hráčů klubu naráz a usnadnit jim i sobě obnovu jejich členství.

Pakliže jednotlivec nebyl v roce 2013 členem FAČR, musí si standardně projít přihlašovacím procesem. Má dvě možnosti. Tou první je využít starší metody vytisknutí přihlášky, kterou vyplní, podepíše a odešle do sídla fotbalové asociace. Nebo může použít elektronický způsob přihlášení za člena na webu informačního systému http://is.fotbal.cz. Velkou výhodou elektronického podání je, v kombinaci s on-line platbou, příležitost stát se členem FAČR během několika minut.

Důležitým termínem pro obnovu členství je 28. únor 2014. Všechna obnovená členství a zaplacené členské příspěvky z nich vyplývající budou zařazeny do systému zpětného přerozdělování členských příspěvků. Z vybrané sumy bude osmdesát procent plus dvacet milionů korun ze státních dotací automaticky přerozděleno nazpět ve prospěch členských klubů hrajících krajské a okresní soutěže prostřednictvím okresních fotbalových svazů. Přerozdělování ve prospěch klubů proběhne podle počtu jejich členů, kteří právě do 28. února 2014 zaplatí členský příspěvek. Za členy, kteří do tohoto dne nebudou mít zaplacené a aktivní členství, klub dotaci neobdrží.

V loňském roce úspěšně obnovilo členství do konce února 260 935 členů a z toho bylo 230 309 těch, kteří se pohybují na krajské a okresní úrovni. Mezi ty bylo následně zpětně rozděleno 33 164 496 korun z členských příspěvků a dalších dvacet miliónů, které pochází ze státních dotací za fungující databázi členů. Celkově tak bylo rozděleno 53 164 496 korun, což pro kluby znamenalo příjem 231 korun za každého jejich člena, jenž si řádně, tedy do konce měsíce února, obnovil členství.

Všichni členové FAČR navíc mohou využívat bohatého bonusového programu. Ten nyní obsahuje 29 exkluzivních výhod, které se v průměru pohybují okolo pětadvaceti procent. Za rok 2013, přesněji od spuštění programu (1. května 2013), ušetřili členové díky bonusovému programu ALIVE FAČR více než 450 tisíc korun. Členové a kluby se rovněž mohli zapojit celkem do třinácti jedinečných soutěží o ceny za bezmála 150 tisíc korun. Jak je vidno, být členem FAČR se vyplácí…