Předseda Výkonného výboru OFS Svitavy JINDŘICH NOVOTNÝ musí se svým týmem reagovat na veškeré podněty a záležitosti, které mu přistanou na stole. V poslední době třeba vzbudila velký ohlas mezi fotbalovou veřejností povinnost členů potvrdit Fotbalové asociaci České republiky soukromé emailové adresy. I k tomuto tématu se v našem povídání vyjádřil. 

Sám jste po zvolení do funkce řekl, že OFS se bude snažit okresním klubům maximálně pomoci, ale hlavní úkoly kolem získávání hráčů a výchovy mládeže leží primárně na nich. Vidíte v tomto směru určitý posun k lepšímu?

Myslím si, že řada klubů moji myšlenku pochopila a přesvědčila se, že práce s mládeží se vyplatí. V těchto oddílech děti pravidelně hrají soutěže mladších i starších přípravek a do budoucna přemýšlejí o založení žákovského družstva. Jinde jsou o krok dál a řeší, jak pro příští soutěžní ročník zabezpečit družstvo dorostu. Navíc všem takovým oddílům každoročně začaly chodit zajímavé peníze z ministerstva školství v rámci dotačního projektu Můj klub. Ve všech těchto klubech je to o kvalitním řízení, o schopnosti získat pro fotbal další lidi a o motivaci opět vrátit kopanou do širšího společenského povědomí obce. Tam je budoucnost klubu zajištěna. Všude to zatím takto samozřejmě nefunguje, ovšem z celkového hlediska posun žádaným směrem určitě sledovat lze.

„Projekt nebyl ideálně připraven, jeho prezentace a vysvětlovací kampaň k regionům i klubům byly mírně řečeno nedostatečné, přičemž jsem osobně narazil na technické i legislativní otazníky, na které mi zatím nikdo nedokázal odpovědět.“
…na téma e-mailové adresy pro FAČR

Pokud poukážeme na nejpalčivější problémy současné okresní kopané, tak předpokládám, že na jednom z prvních míst jsou kluby mizející ze scény, naposledy konec trstěnického fotbalu…

Ano, to je smutný příběh, který ale nastat vůbec nemusel. Navíc v Trstěnici disponují oběma stupni základní školy i školou mateřskou, takže potenciál pro restart místního fotbalu tady určitě je a bude záležet jen a jen na místních lidech, zda budou chtít fotbal do obce vrátit třeba jenom v mládežnických kategoriích. Mám zprávy, že v Jedlové o takovém návratu uvažují a já pevně věřím, že se nám tahle v minulosti tradiční fotbalová vesnice po delší odmlce opět vrátí na mapu OFS alespoň v soutěžích přípravek.

Na druhou stranu jsou tu ale i vlaštovky jako Vendolí, kde fotbal po letech zase vydupali ze země. Kéž by takových nadšenců bylo více, že?

Ale jistě, všechno jde, když se chce a když se na jednom místě sejdou správní lidé zapálení pro fotbal, tak lze znovu vstát i z popela. V minulosti Kamenná Horka a letos Vendolí jsou toho zářnými příklady. V tomto ohledu jsem konstruktivní optimista, protože jsem přesvědčen, že recept na tuto nemoc máme.

Jen v téhle sezoně dochází k rekonstrukci sportovního areálu v Opatově, přestavbě zázemí v Morašicích, výrazně prokoukl stadion v Čisté. Z toho jako předseda OFS musíte mít radost. Když se chce, tak to v obcích zjevně jde, jenom musí být vůle…

Samozřejmě to jsou skvělé zprávy, které pouze potvrzují výše uvedené. Je evidentní, že všude tam, kde má fotbal podporu obce nebo je její starosta dokonce předsedou klubu, se všechno hned realizuje daleko jednodušeji. Je to jedna z ingrediencí zmíněného receptu na uzdravení fotbalu na našich vesnicích.

Co vztah okresního svazu a Fotbalové asociace České republiky? Funguje tak, jak byste si představoval, nebo vnímáte a řešíte určité „třecí plochy“, ať finanční či jiné?

Jeden zásadní problém týkající se financí jsem zmínil. Dále spatřuji značné rezervy zejména v komunikaci a stále jistém informačním vakuu mezi námi a naší mateřskou organizací. Aktuálním příkladem je projekt digitalizace členství s povinností doplnění vlastní e-mailové adresy každého člena FAČR do informačního systému. Myslím, že projekt nebyl ideálně připraven, jeho prezentace a vysvětlovací kampaň směrem k regionům i klubům byly mírně řečeno nedostatečné, přičemž jsem osobně narazil na technické i legislativní otazníky, na které mně zatím nikdo nedokázal odpovědět. Další podobná situace a zmatky nastaly třeba před dvěma lety, kdy se reorganizoval vzdělávací systém trenérů. Z tohoto aspektu nevidím ze strany FAČR úplně dobrý přístup k regionálním organizacím i klubům jakožto k partnerům.

Podzim máme zdárně za sebou, ale o všem podstatném se v soutěžích rozhoduje na jaře. Týmy budou připraveny, co ale OFS a jeho složky?

My jsme připraveni již nyní. Těsně před startem jarních bojů ještě uspořádáme pracovní aktiv s kluby, na kterém nejen, že zhodnotíme uplynulý „poločas“ v našich okresních soutěžích, ale současně bychom rádi prodiskutovali aktuální témata vzhlížející k dalšímu soutěžnímu ročníku. Na loňské valné hromadě byla velice příjemná a plodná atmosféra a já doufám, že stejně tomu bude i 17. března, kdy se naše společné setkání uskuteční.

„V Trstěnici disponují oběma stupni základní školy i školou mateřskou, takže potenciál pro restart místního fotbalu určitě je a bude záležet jen na místních lidech, zda budou chtít fotbal do obce vrátit.“
…o konci kopané v další obci na Svitavsku

Stávajícímu vedení OFS Svitavy zbývá poslední rok jeho čtyřletého mandátu. Na co se v letošním roce 2020 budete chtít především zaměřit?

Zejména chceme pokračovat v započaté práci a nadále rozvíjet fotbal v našem regionu. Řada věcí se povedla, dokázali jsme na Svitavsku například vzkřísit dorostenecký fotbal. Nicméně další nové úkoly jsou před námi. Jedním z nejaktuálnějších je podle mého nutnost zavedení okresní soutěže mladších žáků U13, což se samozřejmě bez podpory klubů nepovede. A je na nás v OFS Svitavy, abychom je o této nutnosti přesvědčili a poté jim s realizací tohoto záměru pomohli.