K opravdu razantní změně sáhli delegáti volební valné hromady Pardubického krajského fotbalového svazu.

Až na jedinou výjimku rozhodly jejich hlasy o kompletní obměně ve výkonném výboru. Pozice ve fotbalové vládě neobhájili dosavadní předseda STK Jan Kabrhel, předseda disciplinárky Vladimír Valeš, ani šéf delegátů Zdeněk Honl. Když připočteme, že do funkcí nekandidovali předseda Josef Kořínek, místopředseda Jiří Vondřejc a členové VV Pavel Schejbal, František Jůn a Jiří Kovárník, zdálo by se, že se krajský fotbal dočká převratu.
Tak horké to však není, neboť i když ve výkonném výboru zasednou kromě Zdeňka Kocmana (člen VV 2001 – 2009) a Karla Čupra (místopředseda PKFS 2001 – 2005) samí nováčci, tak nejsou pro fotbalovou veřejnost neznámí a je za nimi vidět hodně práce. Lze si pouze přát, aby nový předseda Vladimír Janata i jeho další spolupracovníci Karel Braun, Luboš Kubík, Stanislav Beneš, Milan Fryš a výše zmíněná dvojice ze Svitavska vnesly do fotbalového prostředí čerstvý vítr, nové nápady a myšlenky.

Valná hromada PKFS, jíž navštívili i generální sekretář ČMFS Rudolf Řepka a předseda ORK ČMFS Ondřej Lněnička (naštěstí ne ozbrojená ochranka, jako tomu bylo nedávno v Brně), se také oficiálně rozloučila s dlouholetým předsedou Josefem Kořínkem, jenž stál u zrodu PKFS v roce 2001. Ještě, než předal pomyslné žezlo svému nástupci, se ohlédl za minulým obdobím a za úspěchy a nezdary. Pozitivně hodnotil mimo spolupráci s krajským úřadem a ČSTV, zlepšování materiálně – technické základny (nové umělé trávy), futsal v kraji a výsledky dosažené Chrudimí a také to, že se daří i přes řadu problémů držet vyrovnaný rozpočet PKFS. Na straně druhé stojí nynější tristní situace v ČMFS, kterou (věřme) vyřeší červnová valná hromada, a stav letního stadionu a absence profi fotbalu v Pardubicích.

„Za osm let bylo v kopané v Pardubického kraji dosaženo mnoha úspěchů. Před novým výkonným výborem stojí řada nových úkolů a já bych mu chtěl popřát, aby se mu práce dařila,“ dodal loučící se předseda PKFS Josef Kořínek.