Konal se v areálu ve Svitavách-Lánech za vysokého zájmu zúčastněných. Akce byla spojena s doškolením trenérů licence C.

V rámci semináře sledovali přítomní nejprve ukázkovou tréninkovou jednotku, kterou se svitavskými elévy vedl Jakub Kadidlo. Posléze se přesunuli do klubovny, kde následovala beseda k problematice okresního mládežnického fotbalu z různých úhlů pohledu. Z řad bezmála tří desítek účastníků zazněla celá řada názorů, připomínek a podnětů.

„V první řadě jsem nesmírně rád za zájem, s jakým se tento seminář setkal. Je to pro mě důkaz, že mládežnický fotbal leží jednotlivým klubům na srdci. Pevně věřím, že jsme do budoucna nastartovali nové možnosti spolupráce, určitě se pokusíme takovou akci zopakovat po skončení podzimní části sezony, kdy bude možné analyzovat například dopady změn v pravidlech pro soutěže přípravek, ke kterým nyní došlo, a nebo budeme moci rozšířit seminář i o kategorie žactva a dorostu. Vyměnili jsme si názory na různé aspekty mládežnického fotbalu na Svitavsku a to je dobrý základ k tomu, abychom se mohli posouvat dál,“ uvedl předseda komise mládeže Martin Komoň.