Problematika výchovy fotbalové mládeže je široce diskutována, neboť i vedení Fotbalové asociace ČR zjistilo, že se ztrácí základna, mizí kluby, aktivních fotbalistů je stále méně a prohlubují se také potíže s naplněním soutěží. Mezi kroky, jež byly učiněny ve snaze o zlepšení tohoto stavu, je i zřízení funkce okresních grassroots trenérů. V rámci OFS Svitavy byl do ní ustanoven Martin Komoň, dlouholetý mládežnický trenér. Začal letos na podzim a jeho úkolem je být rádcem a pomocníkem pro kluby, které chtějí pracovat s novými generacemi fotbalistů.

Mohl byste představit funkci grassroots trenéra mládeže OFS Svitavy? Proč vůbec vznikla?
Pozice okresních grassroots trenérů vznikají od srpna a mají návaznost na krajské grassroots manažery. Důvod je nasnadě. Fotbal se dostal do situace, kdy stále palčivěji pociťujeme úbytek dětí a klubů, situace na okresech není v tomto směru dobrá. Došlo se k závěru, že by bylo dobré ustanovit člověka, který by měl na starost fotbalovou mládež na každém okrese po stránce metodiky, koncepce, vzdělávání trenérů, náborů dětí a podobně. To byla první myšlenka.

Co je konkrétně v současné době hlavní náplní vaší činnosti?
V první řadě je to spolupráce s kluby v našem okrese, a to jak s těmi, kde mládež dobře funguje, ale stejně tak s těmi, kde zatím tolik nefunguje. To je především formou ukázkových tréninkových jednotek přímo v klubech, kam přijedu, trénink předvedu, okomentuji, seznámím se s poznatky klubových trenérů z jejich práce a sdělím svoje postřehy. Druhou oblastí je spolupráce se základními školami v hodinách tělesné výchovy, kdy je záměrem, aby děti byly v neustálém pohybu. Mám snahu vést děti k tomu, aby je sport bavil, aby se nezatěžovali výsledky, prostě aby se celá třída hýbala. Mám na starost i mládežnické výběry OFS Svitavy U12, U11 a U10, které zastřešuji ve spolupráci s výkonným výborem OFS a komisí mládeže. Tady mám práci ulehčenou v tom, že v obou orgánech působím. Dále spolupracuji s krajským grassroots manažerem Jiřím Kovárníkem, s krajskou komisí mládeže a působím rovněž u krajských výběrů. Snažím se o komunikaci a servis pro okresní kluby, co se týká mládežnického fotbalu.

Na základě vašich zkušeností, jak si myslíte, že se v regionu u pracuje s fotbalovou mládeží?
Myslím si, že na Svitavsku není situace až tak zlá jako na některých jiných místech. Máme tady spoustu aktivních a nadšených trenérů, kteří dělají pro fotbal a pro děti všechno, co je v jejich silách a možnostech. Mají svoje zaměstnání, svůj osobní život, přesto se fotbalové mládeži naplno věnují. Samozřejmě by mohlo být lépe, na tom musíme všichni ve fotbale pracovat a proto vznikla pozice grassroots trenérů mládeže. Samo o sobě to zázraky nepřinese, ale jsem přesvědčen, že je to krok vedoucí správným směrem.

Co jste zatím v průběhu podzimní části sezony absolvoval?
Na začátku celého projektu se uskutečnila schůzka s dalšími kolegy z ostatních okresů v Nymburku, kde nám bylo nastíněno, co všechno se od nás očekává. Mám za sebou ukázkové tréninkové jednotky v některých klubech, konaly se také hodiny tělocviku v rámci projektu Škola v pohybu, a to v Sebranicích a ve Svitavách, navíc jsem v České Třebové vypomohl kolegovi z Ústí nad Orlicí. Další akcí bylo setkání s okresními trenéry ve Svitavách, které bylo přínosné a věřím, že se i tyto semináře postupně dostanou do povědomí většího počtu trenérů, získají mezi nimi větší ohlas a společně posuneme mládežnický fotbal nahoru.

Pokud vaše nabídka zaujme klubové trenéry, co mají udělat proto, abyste k nim zavítal?
Stačí mě kontaktovat, buď prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky, potřebné údaje získají zájemci na oficiálních stránkách OFS Svitavy, případně na facebooku OFS. Dohodneme si termín, já do klubu přijedu, rád se s trenéry setkám a budu se jim snažit pomoci v jejich nelehké práci.

Když se řekne fotbalová mládež, mluví se převážně o přípravkách a žactvu, ale o dorostu, kde je situace, co se počtu hráčů a družstev v současnosti nejkritičtější, bývá ticho. Změní se něco v tomhle ohledu?
Věřím, že ano. Řekl bych, že se nyní ve fotbalovém prostředí konečně začalo o kategorie dorostu trochu více hovořit. Ukazuje se totiž, že nejkritičtějším obdobím, co se týče úbytku fotbalistů, je přechod mezi staršími žáky a dorostem. Na rozdíl od minulosti, kdy to spíše bylo mezi dorostem a dospělými. Samozřejmě i dorostenecké kategorii se budu věnovat. Platí to stejné, o čem jsem mluvil. Stačí mě kontaktovat a budeme hledat možnosti, jak klubu pomoci také v téhle kategorii.