Na dohled se přiblížil start podzimní části mistrovské fotbalové sezony 2009/10. Přípravy vrcholí také na OFS Svitavy, který v nadcházejícím ročníku organizuje soutěže pro muže, starší a mladší dorostence, žáky, starší i mladší přípravky. Na následujících řádcích přinášíme nejaktuálnější informace ze svazu.

1. Rozlosování – podzim. Na internetových stránkách OFS Svitavy (www.fotbal.cz – kraje a okresy) byl v uplynulých dnech zveřejněn úplný přehled termínů utkání a turnajů pro podzimní část soutěží. Do tohoto přehledu byly zapracovány veškeré hlášenky zaslané oddíly ve stanoveném termínu. Další změny v termínech mohou být prováděny pouze v souladu s ustanovením Rozpisu soutěží OFS (oboustranný souhlas soupeřů).

2. Rozpis soutěží OFS Svitavy 2009/10. Konečné znění schválené výkonným výborem OFS je k dispozici na internetu a bylo rozesláno na oddíly. Ty jsou povinny se jím řídit.

3. Úřední zprávy OFS Svitavy. Zpráva č. 1 pro podzimní část sezony včetně delegací rozhodčích vyjde ve Svitavském deníku v pátek 31. července. Funkcionáři i rozhodčí jsou povinni tyto zprávy sledovat a řídit se jimi, v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí je nutno kontaktovat vedení příslušné komise či OFS.

4. Komise mládeže OFS Svitavy pořádá dne 26. srpna 2009 od 16 hodin v budově RSS Svitavy poradu trenérů mládežnických družstev v regionu. Trenéři zde získají informace o činnosti nové KM OFS Svitavy, koncepci práce s mládeží, bude zorganizována beseda s předsedou KM Pardubického KFS Zdeňkem Kocmanem a profesionálním trenérem mládeže PKFS Jiřím Kovárníkem. Podrobné informace sdělí Jindřich Novotný, tel: 605 151 884. Přihlášky účastníků z jednotlivých oddílů je možno už nyní zasílat na OFS.

5. Pořadatelé turnajů mládeže – OP mladší dorost: 29. 8. Rychnov, 5. 9. Opatov, 13. 9. Semanín, 20. 9. M. Trnávka, 27. 9. Jevíčko, 3. 10. Koclířov. OP žáci 7 + 1: 6. 9. Čistá, 12. 9. Borová, 19. 9. Křenov, 27. 9. Janov, 4. 10. Rohozná, 11. 10. Čistá. Úplný přehled turnajů včetně časů a účastníků zveřejníme v první úřední zprávě (jsou zapracovány v rozpise).

6. Valná hromada OFS, na níž bude provedena doplňovací volba do VV, bude svolána nejdéle do října 2009.

7. Seminář rozhodčích OFS Svitavy před zahájením podzimní části se uskuteční v pátek 31. července od 16 hodin v budově RSS Svitavy, Kpt. Nálepky 39. Účast rozhodčích na semináři je povinná.

(rh, ofs)