„Je problém, že se místo toho, abychom řešili pokračování soutěží, což nyní zajímá kluby na všech úrovních nejvíce, musíme zabývat v této tak složité době touhle kauzou,“ myslí si Blaschke.

„Našeho kraje se to dotklo tím způsobem, že mi Robert Hájek doručil rezignaci na funkci předsedy komise rozhodčích krajského fotbalového svazu. To je záležitost, kterou budu s kolegy řešit v nejbližší době,“ připomněl předseda PKFS, že jeden z vyšetřovaných vedl v uplynulém období krajské rozhodčí.

Právě na rozhodčí a jejich vedení bude upřena značná pozornost. VV FAČR teď musí bleskově ustavit dvě nové komise, a to pro profesionální i české soutěže. „Ligová fotbalová asociace naléhá na co nejrychlejší rozehrání přerušené sezony, takže všechno se musí vyřešit mimořádně rychle. Je tu předpoklad, že během velmi krátké doby bude jmenován nový předseda a další členové. Navíc byly rozpuštěny také listiny rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží, takže zásadní kroky skutečně spěchají,“ zdůraznil Blaschke.

A jeho komentář k rezignaci Romana Berbra? „Při videokonferenci s předsedy krajských fotbalových svazů nebyla tato skutečnost ještě známá, nicméně bylo avizováno, že se tak stane, což se vzápětí potvrdilo, když rezignaci doručil právní zástupce. Z mého pohledu to alespoň pro částečné uklidnění nynější situace je správný krok.“

„Výkonný výbor přijal sedm bodů pro řešení vzniklé situace, které byly zveřejněny a podle nichž se nyní bude postupovat. Mezi nimi je mimo jiné také nařízená kontrola hospodaření krajských fotbalových svazů se zvláštním zaměření na Plzeňský. Reagovat jsme museli, protože je pravdou, že i zástupci našich sponzorů se ptali, co a jak teď uděláme,“ netají se Blaschke.

Na často zmiňované téma, že je nutno začít odspodu a vyměnit vládnoucí „garnitury“ na okresech a krajících, má tuto odpověď: „Vidím, kolik lidí teď vylezlo na barikády a vyzývá všechny okolo, aby šli do funkcí na okresech a krajích. Proč ale nejdou sami, proč nešli před čtyřmi nebo osmi lety? Kdo jim bránil? OK, snad se najdou lidé se zájmem kandidovat do OFS nebo KFS, bude to jen dobře. Nikdo nikomu nebrání. Slyšíme, že je potřeba, aby se z funkcí vymetli bývalí a současní rozhodčí. To by ale potom polovina komisí vůbec nevznikla,“ poukazuje Michal Blaschke.

Dalším zásadním tématem těchto dnů je pokračování či nepokračování přerušených amatérských soutěží. V tuto chvíli se nezdá pravděpodobně, že by vláda vzhledem k vážné epidemiologické situaci v zemi striktní pravidla uvolnila. „Osobně si myslím, že vzhledem k vládním opatřením na podzim nebude možné hrát, ale musíme být připraveni na různé varianty. Byl bych rád, kdyby kraj a okresy postupovaly jednotně. V každém případě bude třeba rozhodnout co nejrychleji, jakmile budou jasné okolnosti, aby kluby věděly, co se bude dít,“ vyjádřil se Blaschke.