O ní fotbalisté předpokládají, že snad bude „normální“, jenomže kdo za to ruku do ohně… Ostatně to si každý myslel touto dobou i před rokem a jak to skončilo, že… Nezbývá než se modlit.

ANI NAHORU, ANI DOLŮ

Týmy, které se chtěly rvát o postup, mají napříč fotbalovými soutěžemi opětovně smůlu, celky bojující o záchranu štěstí. I když FAČR před rokem v předtuše potíží stanovil, že postačí nadpoloviční většina naplánovaných zápasů, tak to není nic platné.

Mezi amatérskými soutěžemi se nebude postupovat a sestupovat, jedinou výjimkou je rozhraní ČFL/MSFL – Fortuna:Národní liga.

Pro případné doplňování míst v soutěžích bude použito pořadí družstev v tabulkách ke dni 4. května 2021, tedy fakticky to z poloviny října minulého roku, kdy byly soutěže zastaveny. Doplňování znamená, že se ve vyšší soutěži uvolní místo například nepřihlášením se některého oprávněného týmu. Jinak bude mít každý celek nárok na zařazení do stejné soutěže, ve které nastupoval v tomto nedohraném ročníku.

ODPUŠTĚNÍ NE VŠEM

Výkonný výbor FAČR ve svém rozhodnutí o ukončení mistrovské sezony dále upřesnil některé další nezbytné okolnosti. Stejně jako před rokem vyhlásil amnestii udělených disciplinárních trestů, ale v tomto případě nikoli plošnou.

VV FAČR promíjí všechny nevykonané tresty zákazu činnosti nebo jejich zbývající části uložené na počet soutěžních utkání, pokud byly pravomocně uloženy před 3. květnem 2021, tresty zákazu činnosti na časové období, pokud byly pravomocně uloženy před 3. květnem 2021 na období nepřesahující 30. září 2021, a dále nařídil zastavit pravomocně neukončená disciplinární řízení.

Má to ovšem několik výjimek, takže amnestie se nevztahuje mimo jiné na disciplinární tresty uložené za přečiny surové hry, tělesného napadení, veřejného hanobení, diskriminace, ponížení či znevážení jména fotbalu.

Oproti tradičně zavedeným zvyklostem nebudou řídící orgány v soutěžním ročníku 2021/2022 stanovovat klubům ve svých soutěžích kompenzační poplatky za chybějící družstva mládeže.

UHRADÍ ROZHODČÍ

Pokud bude v nejbližší době v souladu s protiepidemickými předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní správy možné uspořádání nemistrovských soutěží a utkání, uhradí FAČR klubům náklady na delegované rozhodčí.

„Chceme tak přispět alespoň nějakou měrou k reálnému návratu fotbalu na hřiště a zároveň pomoci přípravě hráčů na novou sezonu,“ uvedl předseda VV FAČR Martin Malík.

Podmínkou je schválení těchto utkání či turnajů příslušným řádícím orgánem a jejich zavedení do IS FAČR. Uvedené opatření platí pro utkání odehraná v termínu do 30. června.