Akci hodnotí také organizátoři a z ohlédnutí, které připravil ředitel turnaje Martin Vodička, rozhodně stojí některé momenty za zmínku.

ÚČAST. Celkový počet startujících týmů se ustálil na čísle 168, díky čemuž se tento ročník zařadil mezi nejúspěšnější. Propagace byla prováděna jen elektronicky, čili zdrojem přihlášených celků byl pouze internet. Dalším z přispívajících faktorů jsou osobní zkušenosti účastníků z minulých ročníků. Odhadem polovina družstev se na turnaj vrací. Tento údaj je těžké upřesnit, protože necháváme týmům volnost v pojmenování a některé si volí svůj název každoročně jiný. Navíc je znatelná i fluktuace hráčů mezi různými účastníky. Na turnaj jezdí mnoho týmů z obrovských vzdáleností, jako jsou Karlovy Vary, Banská Bystrica, dva týmy z Polska a jeden složený z hráčů ze Švédska. Celkově Qanto Cup a město Svitavy navštívila řada hráčů, rodinných příslušníků a dětí ze všech koutů České republiky a Slovenska,čímž se z Qanto Cupu stává celorepubliková prestižní záležitost.

PRŮBĚH. Turnaj se konal jako dvoudenní, kdy v prvním dnu se utkalo všech 168 startujících týmů. Hrálo se celkově na 17 hracích plochách na Svitavském stadionu, na stadionu v Lánech a ve Vendolí. V rámci prvního dne se odehrál také turnaj žen za účasti 12 celků a také premiérově turnaj veteránů o šesti účastnících. Do nedělních semifinálových skupin postoupilo celkově 80 týmů, čímž dáváme šanci více než 50 procentům mužstev si turnaj užít a bojovat i o příčky nejvyšší. Největším favoritem a nakonec vítězem se stal tým Gamblers Most, který turnaj vyhrál rekordně potřetí za sebou. To svědčí o vysoké kvalitě hráčů v tomto kolektivu, za něž hraje i„plzeňský" Jakub Hora. Končilo se v pozdních večerních hodinách, kdy semifinalisté měli v nohách třináct zápasů a jen v neděli devět.

POŘADATELÉ. Kvůli roztříštěnosti hracích ploch, kdy poprvé po dlouhé době jsme neměli v jednom místě osm hřišť, byla organizace větší oříšek než v minulosti. Na dvou místech se musel zajistit plnohodnotný servis a informovanost a v neposlední řadě také přesun ze stadionu v Lánech na Svitavský stadion. Celkově je tento koncept významněorganizačně náročnější, ale i dle reakcí od účastníků jsme si poradili obstojně a bez problémů.

ČÍSLA. Turnaj navštívilo z pohledu týmů více jak 2000 lidí z celéČeské republiky, Slovenska či Polska. Odehrálo se 547 utkání, cožs průměrným časem dvaceti minut na jeden zápas znamená více než180 hodin fotbalových klání. Padlo 2180 branek, což je mírný pokles, který prezentuje zvýšenou vyrovnanost turnaje, neboť ubyly extrémní výsledky.

MÍSTA KONÁNÍ. Organizačně turnaj trpěl ztrátou „hlavního stanoviště", jak jsme byli navyklí z Moravské Třebové. Tento nedostatek se především projevil po skončení sobotních klání, kdy týmy byly ubytovány ve stanech na dvou místech, večerní kulturní akce se konala na dalším odděleném místě a nedělní zápasy se odehrály také na dvou místech. Citelně chybělo dostatečně velké parkoviště na stadionu v Lánech, kde bylo situováno jedno ze stanových městeček.

BUDOUCNOST. Počet ubytovacích kapacit pod střechou navyšovat nelze. Problémem je ubytování ve stanech ve středisku turnaje. Ideální prostor pro stany je poblíž místa, kde bude konána večerní kulturní akce, s pěší dostupností hracích ploch, nejlépe přímo sousedící a také s možností mít u stanu automobil. Alternativou do budoucna může být ubytování v uzavřeném prostoru, například ve sportovní hale.

KULTURNÍ VYŽITÍ. Nezbytnou součástí Qanto Cupu je i kulturní vyžití, večerní diskotéka či koncert. Pořádání kulturní akce sebou samozřejmě nese významné povinnosti a je vždy předmětem stížností. Bohužel toto je charakter měst, kde lidé zde bydlící jsou ménětolerantní. Letos jsme přenechali pořádání kulturní akce provozovateli Lánské zahrady. Bylo to dané nemožností uspořádat akci v jiném prostředí. Bohužel tento krok se projevil negativně na standardu služeb, když provozovatel nebyl připraven na nápor několika tisíc lidí. Také areál se jevil jako nedostatečně velký.

(rh, mv)

Celý text najdete na www.qantocup.cz.