Pardubický krajský fotbalový fotbalový svaz ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky pořádal 2. krajskou grassroots konferenci. Do Litomyšle se sjeli zástupci FAČR, PKFS, okresních fotbalových svazů a klubů z celého kraje, aby společně probrali aktuální situací v českém neprofesionálním fotbale, jeho další rozvoj a projekty, pomocí nichž se mu asociace snaží napomáhat.

Tyto krajské konference se konají každé dva roky v lichých letech, zatímco v sudých je na pořadu národní grassroots konference.
Jak ve svém vystoupení zdůraznil grassroots manažer FAČR Michal Blažej, neprofesionální fotbal tvoří nepostradatelnou základnu fotbalové pyramidy. „Ze statistiky mimo jiné vyplývá, že osmdesát procent reprezentantů České republiky počínaje nejmladším týmem U15 začínalo v neprofesionálním klubu,“ uvedl Michal Blažej.

HRÁČI SE ZTRÁCEJÍ

Z uvedeného vyplývá, že zachovat tento sport na okresním a krajském stupni je pro rozvoj fotbalu v Česku životně důležité. Ne ale jednoduché, všichni, kdo se fotbalu věnují, znají potíže s nedostatkem hráčů v klubech či naplněním soutěží. „V letech 2017 a 2018 počet členů asociace i registrovaných hráčů stoupl, má to ale jedno velké ale. Nárůst zaznamenáváme jen v kategorii přípravek. Což je velmi pozitivní, jenže v ostatních věkových skupinách jsme v červeném mínusu,“ upozorňuje Blažej.

Označení grassroots fotbal znamená jinými slovy fotbal na neprofesionální úrovni a v České republice obnáší 98 procent veškerého fotbalového života.

Za pozornost stojí dva následující údaje. Registrovaných hráčů do 15 let, tj. přípravek a žactva, eviduje asociace bezmála 55 000, zato mladších a starších dorostenců jen 22 000. Z čehož nám plyne, že se až šedesát procent mladých hráčů postupem času „vypaří“ z fotbalového života. „Změnit tento trend je zásadní nutnost pro český fotbal. Není to jenom problém náš, UEFA uvádí, že za poslední léta ubylo v Evropě šestnáct milionů aktivních fotbalistů. Ve všech zemích se proto hledají způsoby, jak tuhle neblahou situaci zpomalit, zastavit a nejlépe obrátit,“ sdělil Blažej.

Konkrétně v Pardubickém kraji se před touto sezonou grassroots manažer Jiří Kovárník pokusil najít způsob, jak udržet fotbalisty v kritickém období přechodu ze žáků do dorostu, a připravil návrh na prodloužení věkové kategorie starších žáků o rok. Tuto myšlenku stopl krajský výkonný výbor z důvodu rozporu s platnou fotbalovou legislativou, nicméně neměla by zapadnout.

„Dal jsem si práci a vytáhl aktuální údaje. Zjistil jsem, že v rámci kraje přešlo z žákovských do dorosteneckých družstev 130 fotbalistů a teď je v zápisech vídám převážně mezi náhradníky. A to je podle mě špatně. Výkonný výbor měl právo rozhodnout tak, jak rozhodl, nicméně si myslím, že prodloužení věkové kategorie starších žáků může být do budoucna jedním ze způsobů, jak úbytek hráčů řešit. Mohli jsme si to vyzkoušet,“ uvedl Kovárník.

FOTBAL ZPĚT DO ŠKOLY

Fotbalová asociace spustila celou řadu projektů na podporu regionálního a mládežnického fotbalu. K těm, co mají nejblíže k samotné fotbalové základně, patří zřízení funkce okresních grassroots trenérů mládeže. V současné době je jich v Česku pětasedmdesát a škála jejich práce je pestrá – ukázkové tréninky, náborové akce, spolupráce se školami, vzdělávání trenérů, práce s talentovanými hráči v okresních výběrech, výběr hráčů do regionální akademie a mnoho dalšího.

Okresní grassroots trenéři vykonali doposud v rámci Pardubického kraje 244 akcí v jednotlivých klubech a navštívili 86 mateřských a základních škol.

Jednou z podstatných rolí okresních grassroots trenérů mládeže je navracet fotbal tam, kde v poslední době svoje pozice spíše vyklízel, tedy do škol a do hodin tělesné výchovy. „Netýká se to jenom tradičních školních turnajů, jaký je třeba McDonalds Cup nebo středoškolská futsalová liga, ale také akce Škola v pohybu určená pro první stupeň základních škol případně mateřské školy. Naším cílem je seznámit děti se sportem zábavnou formou a také pomoci učitelům tělocviku. Musím říci, že o tyto akce je zájem a vidím je jako důležité, protože nám vzniká podhoubí pro sport a fotbal,“ domnívá se grassroots trenér OFS Svitavy Martin Komoň.