Mimořádná doba si žádá mimořádné činy. I když konání valných hromad okresních fotbalových svazů je za přísných opatření povoleno také prezenční formou, tak Svitavsko jde takříkajíc s dobou. Svoji volební schůzi zorganizuje v úterý v podvečer distančně prostřednictvím videokonference.

Fakt, že ho k boji o nejvyšší funkci nikdo nevyzval, vnímá Jindřich Novotný (46) hlavně jako uznání za práci, jakou se svým týmem v uplynulých čtyřech letech odvedl. „Chci věřit tomu, že lidé v klubech jsou spokojeni s naší činností, s tím, že jsme řešili na prvním místě vždy fotbal, že se podařilo rozšířit mládežnické soutěže, že můžeme registrovat zvyšující se zájem dětí v řadě klubů,“ uvedl Novotný.

Bezpečně on-line

A proč se na Svitavsku rozhodli pro formu valné hromady na „dálku“, podobně jako v uplynulém týdnu v Teplicích? „Jednak jsem toho názoru, že žijeme v moderním okrese a moderní době. Chtěli jsme ukončit co nejdříve období bezvládí, kdy zůstal okresní fotbal po vypršení mandátu výkonného výboru bez vedení. Navíc v současné době je to rozhodně bezpečnější varianta než se scházet v počtu několika desítek lidí v jedné místnosti, nemusíme ani nikoho nutit, aby si dělat testy. Celé jednání jsme připravovali velice pečlivě jak po stránce technické, tak legislativní, takže jsem přesvědčen, že valnou hromadu on-line zvládneme. Uspořádali jsme i generální zkoušku, z jejíhož průběhu jsem byl příjemně překvapen,“ vysvětluje Jindřich Novotný.

Kluk z ulice... Petr Rydval se do této doby ve vysokém fotbalovém prostředí neangažoval. Teď však míří nejvýše. Tedy v okresním měřítku. Uchází se o post předsedy OFS Pardubice!
Nový uchazeč pořádně nadzvedával ze židlí

Mládež je komplet

O soutěžích OFS Svitavy:
Dokázali jsme zavést a etablovat strukturu soutěží průřezem všemi věkovými kategoriemi včetně nejproblematičtější dorostenecké. Naše soutěž 8 + 1 sice někomu připadá nedůstojná či směšná, je však potřeba připomenout, že v sezoně 2018/19 v ní hrálo šest družstev a pro většinu z nich posloužila jako startovací můstek do jedenáctkového fotbalu. Svůj účel tedy plní. Velice zajímavé bylo sledovat podzimní utkání naší nové soutěže mladších žáků, kterou se po několika letech snažení konečně podařilo rozjet. S radostí jsem také vnímal historicky nejvyšší počet týmů mladších přípravek, což ukazuje na skutečnost, že se v našich klubech velmi zintenzivnila práce s těmi nejmladšími.

„Za svoji osobu slibuji, že chci pozici okresního grassroots trenéra mládeže na Svitavsku za všech okolností zachovat a činím pro to patřičné kroky.“

O rozhodčích na Svitavsku:
Komise prošla za poslední čtyři roky asi největší obrodou a je nepochybné, že zde došlo k rapidnímu zlepšení jak v její činnosti, tak v samotných výkonech našich arbitrů na hřištích. Jistěže se v tomto ohledu pořád ještě nenacházíme v ideálním stavu, nicméně jsem rád, že komise pracuje koncepčně, aktivně vyhledává nové mladé rozhodčí, které rychle zapracovává do svých řad a kvalitně metodicky působí na jejich rozvoj. Logickým vyústěním potom bylo jasné zlepšení výkonnosti okresních rozhodčích, což jsem vnímal nejenom na vlastní oči při svých návštěvách na zápasech, ale také z úst hráčů, diváků a představitelů klubů.

GTM jsou potřeba

O grassroots trenérech OFS:
To je z mého pohledu jedna z pohříchu mála pozitivních novinek, kterou směrem k nejnižším patrům fotbalu vyprojektovala naše mateřská organizace FAČR. Vytvoření téhle pozice na okresech jsem vždy vnímal jako krok správným směrem. Jedná se přesně o věc, kterou malé kluby potřebují, a to zejména po metodické stránce. Navíc jejich působnost se neomezuje jenom na kluby, stále častěji byli zváni také na mateřské a základní školy, aby oživili hodiny tělesné výchovy a nabídli učitelům novou inspiraci. Od roku 2019 zastává u nás tuto pozici Jiří Mokrejš, který nadšením pro fotbal, pracovitostí a svými schopnostmi přesně zapadá do naší koncepce rozvoje mládežnického fotbalu na Svitavsku. Bohužel v poslední době prosakují informace, že FAČR plánuje, nebo dokonce již rozhodla, o zrušení tohoto projektu. Pokud by se tyto zvěsti naplnily, byla by to obrovská chyba a nepochopitelný krok ze strany FAČR. A to obzvláště v době, kdy by po konci pandemie měli být právě tito fotbaloví „zapalovači“ klíčovými postavami pro restart mládežnického fotbalu v regionech. Za svoji osobu však slibuji, že chci pozici okresního grassroots trenéra mládeže na Svitavsku za všech okolností zachovat a snažím se pro to činit patřičné kroky.

Ilustrační foto.
Na OFS Svitavy bude videokonference

O mládežnickém rozvoji:
Na tomto poli se odvedlo obrovské penzum práce. Předně jsme navázali úzkou spolupráci s Regionální fotbalovou akademií Pardubice, jejíž součástí je organizace pravidelných kempů hráčů kategorie U12. Koná se jich okolo deseti ročně a nejlepším hráčům se otvírá možnost umístění do akademie, což považuji za obrovský motivační faktor pro mladého fotbalistu. Podobné srazy pořádáme také pro jedenáctileté a desetileté hráče a ty v tomto případě slouží hlavně jako příprava na halové i venkovní turnaje okresních výběrů, ze kterých pravidelně vozíme přední umístění. Samozřejmostí se stávají aktivy trenérů mládeže. Odměnou za tuto snahu je vědomí, že řada klubů myšlenku vsadit na práci s mládeží pochopila, vzala za svoji a přesvědčila se, že se práce vyplácí.

Všem podle „zásluh“

O zločinu a trestu:
Disciplinární komise je komisí nejméně populární a nejen proto jsem se snažil postavit do jejího čela člověka s právním vzděláním, který má současně blízko k fotbalu. To se povedlo v osobě Pavla Brandejse. Myslím, že finanční tresty i zákazy závodní činnosti měly vždy svoje opodstatnění, spravedlivě vyjádřily míru provinění a měly i exemplární funkci, takže efektivně přispívaly ke zlepšení kázně na hřištích.

„Došlo k rapidnímu zlepšení jak v činnosti komise rozhodčích, tak ve výkonech našich arbitrů na hřištích, byť se ještě nenacházíme v ideálním stavu.“

O financích a materiálu:
Jsem rád, že všem aktivním klubům začaly chodit zajímavé peníze, dříve z ministerstva školství a nyní z Národní sportovní agentury, prostřednictvím programu Můj klub. V této souvislosti musím poděkovat Regionálnímu sdružení sportů, které klubům poskytuje rychlou pomoc s administrativou. V roce 2019 jsme navázali spolupráci s firmou Select, díky níž většina klubů využila příležitosti k pořízení špičkových míčů. Partnerství by mělo pokračovat i v budoucnu.

Slávisté se radují z výhry nad Leicesterem.
KOMENTÁŘ: Slavia využila (ne)atmosféry a předvedla kvalitu. Postoupila právem

Ilustrační foto.Systematická práce s mládeží je dalším ze zásadních úkolů OFS.Zdroj: Deník/Radek Halva

Valné hromady

Volební valná hromada OFS Svitavy je první ze čtyř, které jsou na programu v Pardubickém kraji. Svůj termín mají volby na Chrudimsku (25. března). Kdy se odehrají na Ústecku a Pardubicku, to nebylo dosud zveřejněno. Krajský fotbalový svaz naplánoval svoje volební zasedání na sobotu 24. dubna.