Okresní fotbalový svaz Chrudim zažil na valné hromadě malé zemětřesení. Předseda Aleš Meloun potřetí obhájil post předsedy a může se těšit na další čtyřleté období, v něm však bude spolupracovat s kompletně novým výkonným výborem. Z původních šesti členů totiž ani jeden ze zástupců svůj post neobhájil a šanci tak dostane zbrusu nová šestice.

Jak byste zhodnotil celkový průběh valné hromady?
Průběh valné hromady jsme museli podřídit nařízením a omezením, která nám byla dána pro možnost, aby vůbec mohla proběhnout. Chci poděkovat panu Hanušovi a jeho spolupracovníkům ze Slatiňan za jejich snahu o dodržení všech podmínek ve sportovní hale, kde valná hromada proběhla. Její průběh se nesl v korektním duchu a nejdůležitější věc, tedy konání tajné volby předsedy a výkonného výboru, se odehrála v naprostém pořádku a za dodržení všech demokratických zásad.

Jak těžké bylo ji uspořádat, co se týče nutného dodržení hygienických opatření?
Byla to vzhledem k aktuální epidemické situaci velmi nestandardní valná hromada, ale já musím poděkovat vůbec za možnost jejího konání a všem delegátům za jejich čas a disciplínu. Ze 42 našich klubů se zúčastnilo 39, což je skvělá účast. Mandát nově zvoleného výkonného výboru je tedy velmi silný. Samozřejmě už od příchodu na valnou hromadu museli delegáti dodržovat nařízená zdravotní opatření, průběh byl také částečně ovlivněn nařízeními (roušky, vzdálenosti a další), ale nakonec jsme vše zvládli.

„Delegáti snad ocenili mou práci a vystupování v uplynulých dvou volebních obdobích.“

Pojďme k samotné volbě, tu jste ovládl jednoznačně v poměru 35:3. Těsně po vyhlášení jste říkal, že jste takovou vysokou výhru nečekal. Čemu ji tedy přikládáte?
Delegáti snad ocenili mou práci a vystupování v uplynulých dvou volebních obdobích. V minulých týdnech jsem se snažil zajet do každého našeho klubu, kde jsem vysvětloval svůj pohled na aktuální problémy fotbalového hnutí a představil jim svou vizi práce zejména na nejbližší měsíce. Asi tedy uvěřili mým realistickým návrhům a cílům.

Výkonný výbor doznal kompletní výměny, má šest nových členů. Čekal jste to?
Že nastane velká obměna ano, že úplná ne.

Co samotnému složení výkonného výboru říkáte?
Do výkonného výboru se dostali lidé, kteří se dnes a denně starají o kluby našich okresních soutěží a lidé, kteří se dlouhodobě věnují u nás na okrese mládeži. Chlapi, kteří mají za sebou obětavou, poctivou, mnohaletou práci bez morální zátěže z minulosti. A to jednoznačně hlasující delegáti ocenili. Myslím, že i lidsky jsme velmi podobně naladění a naše spolupráce bude jednoznačně ku prospěchu fotbalu v našem regionu. Samozřejmě mě nezvolení některých dalších kandidátů s podobnou charakteristikou mrzí a doufám, že se zapojí do práce našich komisí.

Do výkonného výboru se snažilo dostat celkem dvacet kandidátů. Čím si vysvětlujete tak nebývalý zájem o posty?
Všichni čtenáři asi ví, jak složitým obdobím nyní fotbal prochází. S výjimkou několika měsíců v loňském roce už přes rok nehrajeme, zato můžeme téměř každý týden číst v novinách nebo na sociálních sítích o jeho kauzách a nemravném chování ve vyšších patrech řízení. Tento zájem si proto vysvětluji jejich nadějí na očistu našeho sportu a snahou pomoci k odchodu některých jedinců s katastrofální morálkou z našich řad. Možnost hrát a rozhodovat ve fotbale ve svobodných, slušných a demokratických poměrech je dle mého názoru motivace, která tento počet kandidátů přilákala a já jsem za něj moc rád a všem za něj děkuji.

Co bude první, co s novým výborem ve třetím volebním období uděláte?
Hned v pondělí 29. března máme první schůzi nově zvoleného výkonného výboru, kde si rozdělíme oblasti, za které budou jednotliví členové zodpovídat. Navrhneme personální složení komisí výkonného výboru a následně budeme kontaktovat tyto osobnosti, jestli opravdu budou ochotni v těchto komisích následné čtyři roky pracovat. Nastavíme si způsob spolupráce a komunikace všech členů výkonného výboru. A následně budeme čekat, kdy vládní opatření dovolí se k našemu sportu pomalu vracet a na ně budeme operativně a rychle reagovat.