Nepodmíněný trest:
Novotný Lukáš (Rváčov, ID: 92090027)
7 měsíců od 17. 9. 2023 dle DŘ § 48/5
Lipavský Tomáš (Přelouč, ID: 93012048)
7 měsíců od 25. 9. 2023 dle DŘ § 42/3

Tyhle „pálky“ se objevily v rozhodnutí krajské disciplinární komise, která zasedala v posledním zářijovém týdnu. Přeloženo do praxe to znamená, že oba jmenovaní si soutěžní fotbal zahrají nejdříve na konci dubna příštího roku.

Co za těmito tvrdými ortely stojí?

V případě Lipavského se jedná o zápas krajského přeboru mužů mezi TJ Svitavy a FK Přelouč (2:0). V zápise o utkání čteme (a na fotografii na začátku článku i vidíme):

Surová hra, podražení soupeře zezadu v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly.

Disciplinární komise vynesla svůj verdikt na základě § 42 odst. 3 Disciplinárního řádu FAČR, ve kterém se píše: „Zákazem činnosti na dva až osmnáct měsíců, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč bude pachatel potrestán, způsobí-li disciplinárním přečinem takové zranění, pro které je zraněný hráč omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.“

U Novotného je řeč o utkání krajské I. B třídy skupiny Rváčov – Hrochův Týnec (1:2). Opět nahlédněme do zápisu o utkání:

Hrubé nesportovní chování, bezprostředně po ukončení utkání došlo k HNCH hráče č.2 Novotného - kopnutí soupeře č. 27 kolenem zezadu do oblasti zad v přerušené hře.

Jednalo se o atak soupeřova brankáře po ukončení uvedeného zápasu, na hřiště navíc musela být přivolána záchranná služba. Odůvodnění rozhodnutí disciplinární komise je podle DŘ § 48 odst. 5: „Zákazem činnosti až na pět let, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 250 000 Kč bude potrestán ten, kdo se dopustí jednání uvedeného v odstavci 1 nebo v odstavci 3 (tělesné napadení – pozn. red.), které mělo za následek zranění napadeného, pro které je napadený omezen na obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.“

Pro úplnost, pokud by se jednalo o tělesné napadení bez přitěžujících okolnosti, zní příslušné paragrafy takto:

„Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 Kč.“

Takže, jak vidno, Disciplinární řád FAČR dává příslušným komisím dostatek možností, jak nepřístojné chování a přestupky překračující meze únosnosti a fotbalových norem důsledně trestat. Každý si může zvážit sám, která z komisí se téhle role v popsaných případech zhostila lépe, a to nejenom jako orgán represivní, ale také za účelem prevence podobných záležitostí do budoucna…