Kamil Řezníček, předseda Komise mládeže OFS Pardubice:

close Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice B info Zdroj: Radek Klier zoom_in Kamil Řezníček (vlevo). „Skutečnosti uvedené v článku Pardubického deníku ze dne 18. února považuji za zcela zcestné. Nejsem rozhodně člověk, který by si řešil svoje osobní problémy přes tisk, ale na tento článek je třeba reagovat. Škodí všem členům pracujícím pod hlavičkou Komise mládeže OFS Pardubice, dobrovolným, mládežnickým funkcionářům i trenérům jednotlivých klubů sdružených pod OFS Pardubice. Je namířen proti samotnému VV OFS Pardubice.

Ve Výkonném výboru OFS Pardubice a na pozici předsedy Komise mládeže pracuji více než deset let a za tuto dobu byla podpora mládeže na OFS Pardubice vždy jednou z hlavních priorit. Je za námi vidět spousta odvedené práce, která je také snadno doložitelná. Na rozdíl od prázdných frází pana Rydvala zaštiťujících se „mládeží“.

Jedním ze zásadních a důležitých úkolů na začátku mého působení v komisi bylo, že jsme do praxe uvedli a úspěšně aplikovali reorganizaci struktury mládežnických soutěží s přechodem na pravidla malých forem především pro přípravkové kategorie, ale i kategorie mladších žáků. Naše okresní výběry v kategoriích U12, U11 a U10 se každoročně účastní jarního a podzimního turnaje okresních výběrů PKFS. Před každým turnajem probíhaly výběrové tréninkové jednotky a před jednotlivými akcemi se konala také soustředění, z nichž se poté odjíždělo na turnaj výběrů.

„Z článku jsem měl pocit, že fungování mládežnického fotbalu na úrovni OFS Pardubice vůbec neexistuje a že není vykonávána a vyvíjena žádná činnost. To není pravda.“

Dále se naše výběry každoročně účastnily i halových turnajů o přeborníka PKFS. KM OFS ve spolupráci s TMK a STK OFS Pardubice pořádaly každý rok dva pravidelné halové turnaje pro obě kategorie přípravek U11 a U9. Na těchto halových turnajích bylo ze strany OFS Pardubice dotované startovné. Rovněž jsme každoročně pořádali dva letní turnaje pro obě kategorie přípravek o přeborníka OFS Pardubice bez startovného a s hodnotnými cenami. O prázdninách byl pořádán pod hlavičkou OFS Pardubice Letní kemp fotbalových nadějí.

Pravidelně, vždy před zahájením jarních soutěží se uskutečnil aktiv pracovníků mládeže klubů sdružených pod OFS Pardubice. Na něm byly prodiskutovány aktuální novinky a trendy. Rovněž se konstruktivně řešily i jednotlivé problémy a návrhy, které vyvstaly ze společné diskuze mládežnických pracovníků.

Naše komise také spolupracovala s Trenérsko-metodickou komisí OFS na pravidelném školení a doškolení trenérů Grassroots UEFA C licence. Ve spolupráci s KM PKFS byly každoročně realizovány projekty FAČR, například dovednostní soutěž Abeceda fotbalu, Každý může být reprezentant nebo Měsíc náborů. Dále FAČR v reakci na nepříznivý vývoj a celoevropský trend úbytku týmů i hráčů umožnil vznik funkce Grassroots okresní trenér mládeže (GTM OFS). V okrese Pardubice působí trenéři Patrik Cincibuch a Lukáš Daněk, kteří jsou k dispozici pro konzultace, rady a trenérskou metodiku především malým a středním klubům. Řeší s nimi jejich aktuální problémy. Společně s kluby hledají cesty, jak zvýšit a následně udržet členskou základnu, důležitou součástí jejich práce je i vzdělávaní a inspirace trenérů, učitelů tělesné výchovy, ale i rodičů. Jejich činnost byla hojně kvitována a využívána většinou klubů, kluci objížděli základní i mateřské školy, kde předváděli metodiku zejména spojenou s tělesnou výchovou.

Naše mládežnická základna na OFS Pardubice patří v rámci Pardubického kraje k nejpočetnějším, máme důstojně obsazeny všechny mládežnické kategorie. Je nutno ocenit obětavou práci všech trenérů, pracovníků s mládeži a rodičů na úrovni klubu v okrese Pardubice.

VV OFS Pardubice mimo jiné podporuje materiálně a i finančně kluby, které měly mládežnické kategorie a vykonávaly sportovní činnost spojenou s výchovou mládeže. Závěrem chci dodat, že veškerá činnost v rámci KM OFS Pardubice je dobrovolná, vykonávána v osobním volnu a bez nároku na odměnu.

Patrik Cincibuch, grassroots trenér mládeže OFS Pardubice (2018 - 2019):

close NOVAČCI.  Jan Betlach (vlevo) a Patrik Cincibuch působili v FK Pardubice, na podzim jsou však na hostování v Holicích. Dnešní pohárový duel má pro oba pikantní příchuť. V novém působišti se budou chtít vytáhnout. info Zdroj: DENÍK/Jaroslav Mach zoom_in Patrik Cincibuch (vpravo). Po přečtení rozhovoru s panem Rydvalem v Pardubickém deníku jsem byl velice zaskočen, když to řeknu slušně. Následně jsem se telefonicky spojil se svým kolegou Lukášem Daňkem a oba dva jsme se shodli na tom, že tento rozhovor absolutně degraduje naši činnost grassroots trenérů mládeže i práci Komise mládeže OFS Pardubice a vrhá na naši funkci velmi špatné světlo, a to bez jakýchkoliv faktů. Ať pan Rydval vyjmenuje konkrétní věci, které nefungují, či se dělají špatně, nebo by se měly dělat jinak! Za dobu naší činnosti jsme byli na ukázkových trénincích mimo jiné také i v Nemošicích a vždy se naše návštěva setkávala s pozitivními reakcemi… Proto vůbec nerozumíme tomu, co vlastně chtěl pan Rydval svým zavádějícím rozhovorem veřejnosti sdělit.

Činnost GTM OFS

Celkem přes 200 tréninků v klubech OFS Pardubice.
Škola v pohybu – ukázkové hodiny tělesné výchovy na ZŠ a MŠ, více než 60 návštěv.
Organizace letního kempu fotbalových nadějí OFS Pardubice, kam se mohl hlásit každý hráč od nejmenších přípravek po mladší žáky
Účast GTM OFS Pardubice na letních příměstských kempech pořádaný kluby z OFS.
Organizace venkovních i halových turnajů přípravek.
Podpora a pomoc klubům při organizaci náborových akcí.
Školení a doškolení trenérů licence C, semináře pro učitele, trenéry a rodiče.
Výběrové tréninky ve spolupráci s RFA Pardubice
Tréninky pro talentované hráče z okresních klubů kategorií U10, U11, U12 (dvakrát měsíčně v období září - prosinec a březen - červen).
Jarní a podzimní turnaj okresních výběrů Pardubického KFS za účasti výběrů OFS Pardubice U10, U11 a U12
Zimní halový turnaje okresních výběrů PKFS za účasti výběrů OFS U10, U11, U12.
Spolupráce s kluby při pořádání Ondrášovka Cupu
Spolupráce na organizaci podzimní a jarní akce Každý může být reprezentant.
Krajská Grassroots konference v říjnu 2019 pro všechny kluby v okrese Pardubice.

Lukáš Ouředník, sekretář OFS Pardubice:

close Lukáš Ouředník info Zdroj: Archiv zoom_in Lukáš Ouředník „Předně musím konstatovat, že je od pana Rydvala chvályhodné, že chce kandidovat na předsedu OFS a změnit okresní fotbal, zejména ten mládežnický, k lepšímu. Bohužel mě u jeho vyjádření chybí více konkrétních faktů, jakým způsobem a s jakým týmem spolupracovníků by toho chtěl dosáhnout. Fungování OFS jako celku totiž není jen o mládeži a nemůže stát na jednom člověku, který navíc zcela evidentně neví a zřejmě ani netuší, co tato funkce obnáší a že je k tomu potřeba jistá odbornost, kultivovanost, reprezentativnost a hlavně znalost prostředí, než jen léta praxe a selský rozum.

Ke konkrétním věcem. Zajímalo by mě, jakým způsobem se zmiňovaná neutěšená situace na okrese projevuje?. V sezoně 2008/2009 hrálo soutěž mladších přípravek osm a starších přípravek deset klubů. Od doby, co začala působit Komise mládeže vedená Kamilem Řezníčkem, došlo k nárůstu počtu týmů o 45 procent! Následně došlo k několika úpravám a reorganizacím soutěží i pravidel v závislosti na vyšší složky FAČR a ve spolupráci s STK, aby soutěže byly smysluplné, regionálně výhodné s následnou gradací ve formě turnajů či nadstavby. A to vše vždy s požehnáním klubů, kdy na pravidelných aktivech mládeže měly možnost ovlivnit další vývoj soutěží. Samozřejmě každý klub měl, má a bude mít svoje problémy i svoje zájmy, ale vždy vítězil názor většiny.

Jedinou soutěží, kde nás trápil úbytek, byla kategorie dorostu. V sezoně 2012/13 se hrál okresní přebor dorostu naposledy, a to v tristním počtu pěti týmů. Nařízením osoby, kterou nebudu jmenovat, pak došlo k tomu, že okresní týmy dorostu byly zařazeny do krajské I. třídy. Ne všechny kluby měly zájem, ale bohužel neměly na výběr. Vzhledem k dobré práci našich okresních klubů s mládeží nyní hraje I. třídu u dorostu třináct celků dorostu. Vizí pro nový soutěžní ročník 2021/22 bylo v návaznosti na očekávané nové vedení okresů a kraje navrácení této soutěže pod křídla OFS Pardubice i s několika výhodami pro dotčené kluby.

„Kromě dorostu ostatní soutěže mládeže žádný úbytek nezaznamenávají, naopak si drží velice slušný počet, který je v kontextu okresů našeho kraje nadstandardní.“

Je možné, že situace kolem covidu-19, která s krátkou pauzou trvá bezmála rok, může počet dětí negativně ovlivnit, ale to se týká všech odvětví. Pokud má pan Rydval plán, který tuto pro fotbal a sport nepříjemnou situaci vyřeší, tak určitě dostane prostor ho aplikovat, aby ji v rámci celé ČR zachránil.

Pokud k tomu má fungovat jeho školička pod SK Nemošice, tak je to určitě dobře, ale nepředpokládám, že by to mělo stačit. Pokud by to měla být Sportovní školička Josefa Hlouška, které je pan Rydval ambasadorem v Pardubickém a Středočeském kraji, tak by ten záběr byl určitě větší. Nelze to však dělat tak, ačkoli byl tento projekt od roku 2014 dotován MŠMT, že nezaplatí trenérům za jejich činnost. Osobně jen v Pardubicích znám minimálně čtyři osoby, které byly takto zneužity pro „dobrou věc“, ale dodnes se nedočkaly slíbených odměn v celkové částce v řádech tisíců korun. Zde dostává trhlinu jeho prohlášení o finanční nezávislosti.

Další věcí je snaha prosadit bonus za postupy do vyšších soutěží. V okrese však za posledních osm let neakceptovalo postup jen pět týmů, a to převážně béček. Navíc všechny kluby na prvních třech místech v soutěžích dospělých i mládeže byly ohodnoceny buď přímo na hřištích, či později na galavečerech OFS.

Pořádání turnajů je jistě dobrý nápad, ale ten zde již dávno byl, kluby však neměly velký zájem, a to zejména z důvodů nabité termínové listiny a neochoty hrát ve všedních dnech. A mimochodem, vloni se po rozvolnění hrál Okresní pohár senátora Antla, který byl OFS pořádán bez startovného a s úhradami za rozhodčí. Nemošice se turnaje taktéž zúčastnily a průběh si pochvalovaly.

Poslední věcí, která odhaluje neznalost prostředí, je vyjádření pana Rydvala, že si na valných hromadách OFS připadal jako na schůzích FK Pardubice. Za OFS jen sděluji, že pan Rydval nikdy nebyl delegátem na žádné valné hromadě OFS, které proběhly od roku 2009! Zřejmě si plete pojmy jako valná hromada, losovací aktiv, pracovní aktiv s kluby nebo aktiv mládeže.