Můžete na úvod shrnout důvody, proč jste se znovu rozhodl kandidovat na post předsedy OFS Chrudim?
Jako stávající předseda OFS Chrudim věřím, že stále mohu našemu okresu nabídnout své zkušenosti, znalosti a energii do nadcházejících nelehkých časů. Pokud se podaří fotbalové soutěže v jarní části zahájit, bude velká starost s celkovou organizací  jednotlivých soutěží našeho regionu. Jsem připraven a schopen každému klubu ve spolupráci s ostatními členy výkonného výboru a sekretářem poskytnout maximální servis a pomoc při jejich snaze o znovuobnovení činnosti. Po překonání tohoto složitého období poté dále musíme modernizovat a zatraktivnit fotbal pro nejširší veřejnost.

Máte za sebou již dvě volební období. Co se v nich povedlo?
Myslím, že každodenní prací vedení okresního fotbalu poskytujeme veškerou součinnost všem klubům našeho okresu. Nastavili jsme pravidla vstřícné komunikace a snad i prostředí vzájemné důvěry.  Problémy a prohřešky jsme řešili dle řádů a snažili se o maximální spravedlnost. Vždy byly pro nás prvořadé zájmy fotbalu. Velmi mě těší, že za dobu mého působení ve funkci máme velmi dobře obsazené soutěže přípravek, daří se nám držet soutěže žáků a tři soutěže dospělých. Díky skvěle nastavené spolupráci s krajským úřadem se nám podařilo zajistit rekordní množství financí z rozpočtu Pardubického kraje pro naše kluby.  Spolupracovali jsme na množství projektů pro trenéry a rozhodčí, které jsou jim k dispozici na sociálních sítích.

Je naopak něco, co se nepovedlo a co byste chtěl napravit v následujících čtyřech letech, pokud budete zvolen?
Samozřejmě mě mrzí, že v našem okrese není soutěž dorostenců. To vidím do budoucna jako veliký problém, protože v blízké době hrozí, že prostě nebude kde brát fotbalisty. V žádném případě tomuto trendu nehodlám nečinně přihlížet a spolu s každým, kdo má opravdový zájem o dění v okresní kopané musíme najít způsob, jak věkovou kategorii 15 – 18 let u kopané udržet.

V čem jste odlišný než váš protikandidát Jan Gregor?
Jsme opravdu oba naprosto odlišní. Já jsem spíše člověk každodenní práce a praktického pohledu na fotbal. Nikdy nebudu navrhovat delegátům valné hromady, ani nikomu z fotbalového hnutí věci, které z důvodů legislativně-právních, personálních,organizačních i časových nejdou uskutečnit.

Můžete být konkrétní?
Není možné v každém okrese vytvářet svůj disciplinární řád, přestupní řád, řád rozhodčích atd. Všechny tyto návrhy, které jdou nad rámec kompetence předsedy OFS a výkonného výboru OFS je nutné projednávat na valné hromadě buď krajské, nebo celostátní. Přitom se v žádném případě nebráním novým nápadům a myšlenkám. Jen musí být reálné je v rámci okresních soutěží uvést v život.

Bude to hodně složité, že?
Ve fotbale nás nečekají lehké časy, bude třeba lidí, kteří si ve svém pracovním programu vytvoří dostatečný časový prostor pro práci ve vedení OFS a to např. včetně víkendů. Bude třeba seriozně klubům pomáhat všemi možnými formami, aby se návrat k pravidelné fotbalové činnosti mohl uskutečnit v největší možné míře.

Na rozdíl od vás pan Gregor nepůsobí a v minulosti ani nepůsobil aktivně v žádném oddíle jako funkcionář, vnímáte to jako případný problém?
Toto ponechávám na posouzení delegátů valné hromady, já to však jako problém vidím. Každý klub v našem okrese má svá specifika, své problémy a starosti a nelze tedy brát všeobecnou šablonu na jednotné řešení problémů. Já si troufnu říct, že v našem okrese znám většinu funkcionářů, spoustu hráčů a vůbec všech lidí, kteří se ve fotbale pohybují a mají s ním něco společného.  Opravdu jsem si prošel kariérou hráče, činovníka malého oddílu, velkého oddílu a teprve poté jsem se ucházel v rámci okresu o funkci nejvyšší. Znám podrobně naše stadiony, zázemí a myslím, že se dokážu vžít do pocitu lidí v našem okresním fotbale, protože jsem jeden z nich.

Jak se stavíte ke kauze okolo nyní již bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra?
Kauza fotbalových rozhodčí a delegátů dala fotbalovému prostředí jedinečnou možnost očisty. Věřím, že se podaří z fotbalu odstranit nejhorší případy lobbistických zájmů a nemravného chování. Zároveň bych však chtěl čtenářům sdělit, že to, co se dozvídají téměř každý týden o fotbalových kauzách ve vyšších patrech fotbalu, se nedělo na okrese Chrudim. Za sebe konečně vidím možnost pracovat v demokratických poměrech v celém fotbalovém hnutí.

Jaké další problémy, přímo stažené na náš okres, vás trápí a je třeba je řešit?
Já znovu mohu jenom zopakovat, že nás čeká nesmírně složité období po ukončení vládních opatření, která brání provozování našeho sportu. Po téměř ročním výpadku si spousta dětí i dospělých od fotbalu odvykla, našli si jiné zájmy a nebude úplně jednoduché je ke kopané  vrátit zpět. Tátové od rodin poznali, jak je skvělé trávit víkendy se svými blízkými, udělat si spoustu práce doma, jezdit na výlety a nestresovat se na fotbalových hřištích. Pokud chceme fotbal v našem regionu udržet, musí všichni zapálení lidé intenzivně pracovat na návratu maximálního množství hráčů a funkcionářů zpět na zelené trávníky.

Jak vidíte reálnou šance na zvolení den před samotnou valnou hromadou?
Téměř každého z delegátů jsem seznámil, jakým způsobem bych ve své funkci pokračoval, představil jsem jim své vize, nápady a myšlenky, o kterých jsem přesvědčen, že mohou nadále pomáhat k rozvoji fotbalu v našem okrese. Tím, že jsem ve funkci již dvě volební období, mě všichni měli možnost poznat a sami posoudí, jestli mi mohou dát nadále důvěru.

Jako dlouholetý předseda OFS Chrudim, nemáte ambice se prosadit i výše, například na kraji?
To je velmi předčasná otázka. Mojí absolutní prioritou je v tuto chvíli okres Chrudim.