Měla přinést zásadní změnu v jeho vedení. A také ji přinesla.

Chcete-li, lze ji nazvat menší „revolucí“, jak jinak pojmenovat stav, kdy v sedmičlenném výkonném výboru je pětice nováčků včetně nejvyššího postu.

Ještě na podzim minulého roku by něco takového bylo jenom těžko představitelné. Avšak časy se rychle změnily.

NESCHVÁLENÉ ZPRÁVY

Dění uplynulých týdnů a měsíců vzbuzovalo před zahájením jednání řadu otázek, jak bude valná hromada probíhat. I proto byl přítomen ředitel Legislativně-právního oddělení FAČR, což se ukázalo jako dobrý tah. Vysvětlil, co bylo potřeba, ozřejmil právní náležitosti a napomohl nakonec hladkému průběhu.

Dosavadní svazový předseda Michal Blaschke pouze oznámil, že nikdo nebude podávat žalobu na neplatnost valné hromady, byť zůstává přesvědčen, že nové určení delegátů hlasováním klubů bylo v rozporu se stanovami. Zdůraznil, že někteří členové výkonného výboru ztratili paměť, a hned nato valnou hromadu opustil.

Takže se v zápise a usnesení objevily věty, které se v podobných dokumentech vyskytují sotvakdy.

Valná hromada neschválila tradiční bilanční zprávu předsedy o činnosti, jelikož ve svém vystoupení nic podobného nepřednesl.

Neschválila ani zprávu o výsledcích hospodaření, kterou dosavadní svazové vedení nepředložilo v podobě, jaká se vyžaduje, a alespoň pár čísel získal na poslední chvíli sekretář svazu.

A dokonce musela valná hromada v usnesení konstatovat, že zpráva odvolací a revizní komise nebyla podána vůbec žádná, ostatně o její činnosti za uplynulá čtyři léta neví fotbalová veřejnost v Pardubickém kraji zhola nic, nikde se totiž neobjevil byť jediný zápis z jejího jednání.

Takže „odchod ze scény“, dá-li se konec mandátu většiny dosavadních členů vedení krajského fotbalového svazu označit těmito slovy, byl mírně řečeno rozpačitý…

ZASTOUPENÍ VŠECH

A jaký byl nástup garnitury nové, který převzala zodpovědnost za fotbalově dění v regionu na následující čtyři roky?

Minimálně sympatický v tom, že když volební komise vyřadila z listiny kandidátů v komoře klubů jednoho z uchazečů z administrativních důvodů, tak sám čerstvě zvolený předseda navrhl valné hromadě jeho vrácení zpět mezi navržené, neboť „chceme dělat fotbal slušně a férově“. A vzápětí se tak i stalo.

Volba samotná potom měla bezproblémový průběh, ať veřejná v případě předsedy a komory okresních svazů, nebo tajná v případě komory klubů i odvolací a revizní komise.

Za pozornost rozhodně stojí, že nové svazové vedení hodně dbalo na rovnoměrné zastoupení všech čtyř okresů v jednotlivých orgánech, takže Pardubicko, Svitavsko a Ústecko nyní mají po dvou zástupcích ve výkonném výboru, Chrudimsko jednoho a obsadí pozici předsedy ORK.

Plánů má nová generalita hodně a zatím se zdá, že má představu, kam s krajským fotbalem směřovat. Jaká bude praxe, to se ukáže teprve ve chvíli, kdy se zase začne hrát. Snad to bude co nejdříve.

Ceny dr. Václava Jíry

V průběhu jednání valné hromady Pardubického krajského fotbalového svazu předal zástupce FAČR Jan Lego třem osobnostem regionálního fotbalu Ceny dr. Václava Jíry. Toto nejvyšší tuzemské fotbalové vyznamenání jim bylo uděleno v loňském roce, ale kvůli covidovým opatřením nemohla asociace uspořádat tradiční slavnostní ceremoniál spojený s předáním ocenění. Dodatečně se tedy dočkali dlouholetý rozhodčí a delegát Jaroslav Gála z Luže, Radovan Filip z Žichlínku, jenž kromě práce v domovském klubu vedl Sportovně-technickou komisi OFS Ústí nad Orlicí, a Karel Čupr, jenž po kariéře rozhodčího a delegáta působí řadu let v různých funkcích na OFS Svitavy.