V dětství věnoval svůj čas na hřišti jako brankář SK Chrudim, kde následně přišlo zranění a operace kolene. Postupně se tedy přes trenéra brankařů, dostal ke kariéře rozhodčího, kde pískal i soutěže krajského přeboru dospělých, toto vše zvládl za pět 5 let fungování jako rozhodčí. Ve fotbale nastupoval postupně za oddíly SK Chrudim, SK Stolany, Sokol Bořice, FK Bítovany, SK Chrast, SK Tuněchody.

Jaké jsou důvody vaší kandidatury na post předsedy OFS Chrudim?
V roce 2019 za mnou přišlo pár lidí z fotbalového prostředí, že by chtěli udělat změnu v okresním fotbalovém vedení. Zhruba rok jsem zvažoval a vyhodnocoval, jestli ano nebo ne. Fotbal mám rád a, jak uvádím ve svém programu, v životě mně hodně pomohl a i si troufnu říct, že nebýt životních zkušeností plynoucí z fotbalového prostředí, mohl jsem se nyní věnovat něčemu jinému. Sám mám dva syny a byl bych rád, kdyby za pár let měli kde fotbal vůbec hrát.

Vy jste působil jako rozhodčí i v nejvyšší krajské soutěži. Co vám toto období pro případnou funkci dalo?
Osobně si myslím, že mi to do života dalo strašně moc, protože jsem se naučil dělat nepopulární, nezbytná rozhodnutí. Podobně jako odpískat penaltu proti domácímu celku, je podobně komplikované například propustit zaměstnance, který se neumí poučit ze svých chyb. Zároveň mi tato etapa života pomohla v tom, že je strašně důležitý úhel pohledu, který nemusí být vždy správný, například díky špatnému pozičnímu postavení. A proto je zásadní pracovat v týmu a naslouchat i názorům kolegů, kteří ten úhel pohledu mohou mít jiný. Na nejvyšší krajskou úroveň jsem se dostal za pět let kariéry rozhodčího a díky projektu FAČR – Škola mladých rozhodčí jsem se dostal i k řízení ligových utkání mládeže. Tehdy jsem byl na stejné startovací pozici jako například Pavel Orel nebo Ondřej Pechanec, kteří se dostali až na mezinárodní úroveň. Věřím, že mi tyto zkušenosti mohou pomoci.

Máte ještě jiné zkušenosti s fotbalem než z pozice rozhodčího a hráče?
Věnoval jsem se i trénování brankařů, kterým jsem také v minulosti byl. Dále díky tomu, že společnost, kde pracuji, je jedním z partnerů okresních a krajských mužstev, tak mám i vhled do dění jako sponzor. Vyjma fotbalu naše společnost v roce 2020 podpořila dalších 120 událostí, které jsou regionálně zaměřeny.

S určitou manažerskou prací máte jistě zkušenosti právě ze svého povolání. Je to další vaše přednost?
Doufám, že ano. Práce s lidmi mě naučila k tomu, že je potřeba lidi nadchnout pro změnu, vysvětlit jim důvody proč, stanovit jim transparentní pravidla fungování a hlavně přijímat i nepopulární rozhodnutí. Toto vše by mělo být děláno s nějakou budoucí vizí, která by měla být v zájmu většiny v týmu. U nás ve firmě je běžnou praxí, že i koncový technik nebo operátor, může dávat podněty ke změnám, nebo návrhy na zlepšení a toto bych chtěl přenést i do fotbalového prostředí. V daném duchu mám připraven i dotazník na oddíly, které se budou valné hromady účastnit, kde je shrnuto mých patnáct bodů programu na změnu. Chtěl bych, aby si samy oddíly ohodnotily, co jim dává smysl a na škále 1-10 obodovat jednotlivé podněty, které by měl OFS následně zkusit řešit. Je to jedna z metod a novinek, jak bych chtěl, aby OFS v budoucnu fungoval.

V čem jste odlišný než váš protikandidát a současný předseda OFS Chrudim Aleš Meloun?
Toto je velmi těžká otázka a měl by ji zodpovědět někdo jiný. Nicméně osobně vidím svoje přednosti v tom, že mohu přinést do zaběhnutých standardů nový pohled, což si myslím, že pro restart našeho sportu po pandemii bude nutné a bude potřeba vyzkoušet nové metody, které přináším ve svém programu. Osobně mi vadí, že lidé, kteří byli dvě volební období v okresním, tak krajském výkonném výboru a mohli některé věci ovlivňovat, tak jsou nyní tváří Fotbalové Evoluce v okrese Chrudim a po osmi letech ve funkci budou dělat konečně změny ku prospěchu fotbalu. To je, myslím, hlavní rozdíl mezi námi. Buď máte možnost něco dělat, nebo to můžete odmítnout a nedělat to, ale házet okolní spolupracovníky na lodi přes palubu, protože začal foukat vítr odjinud. Toto rozhodně není můj styl a to vidím jako hlavní rozdíl mezi mnou a mým kandidátem.

Vnímáte jako problém, že je současný předseda zároveň předsedou jednoho z klubů? Měl by podle vás být zcela nezávislý a odtržený od dění v jednotlivých klubech?
Ani na tento dotaz není snadné odpovědět. Samozřejmě, pro ideální stav pro fotbal obecně by bylo skvělé, aby kandidát nebyl spojen s žádným oddílem z regionu, měl k němu vztah, nebyl nikdy fotbalovým rozhodčím a hlavně rozumí fotbalu a vztahům v něm. Nicméně na druhou stranu, kdo by to pak byl schopen dělat. Mně osobně se to nelíbí, ale je to asi nezbytné. Je hlavně důležité, jak se daná osoba chovala v předešlých letech, jakou má pověst a hlavně, jak těží z jednotlivých benefitů, které pak může mateřský oddíl čerpat.

Jak se stavíte ke kauze okolo nyní již bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra?
Pro mě osobně byla tato osoba velkou překážkou a důvodem, proč jsem skončil ve fotbalovém prostředí jako aktivní rozhodčí, přestože mě to nesmírně bavilo. Když jsem začínal vnímat, jak se pracuje v divizním fotbale a České fotbalové lize, nechtěl jsem být součástí tohoto prostředí. V říjnu se ale dle mého názoru nastartovaly velké změny. Je jen otázkou, jak to dopadne dále.

Osobně vidím velký problém v dětech a samotné fotbalové základně, která, zřejmě, ještě schytá ránu po konci koronavirové pandemie, kdy není jasné, kolik dětí se k fotbalu po přestávce vrátí. Jakým způsobem byste nové fotbalisty získával vy?
Toto mám jako jeden ze svých bodů programu. Pokud se bavíme o programu pouze pro okresní soutěže, tak za mě může být cestou obnova fotbalových meziškolských turnajů, společné mezi oddílové tréninky, aby dětí bylo na hřiště více a bylo jich tam třeba 20, což zvedne kvalitu tréninku, než když se kluci sejdou v pěti, protože jsou na školách. Hrací dny v týdnu, kdy je dětí více, než o víkendech. Určitě podporuji i různé formy fotbalu menších forem.

Co myslíte konkrétně?
Osobně si myslím, že na okresní úrovni je dobré zkusit Okresní přebor dorostu ve formátu 10+1, III. třídu dorostu ve formátu 6+1 na polovinu hřiště, nebo i 4+1 na čtvrtinu hřiště. Ať si oddíl sám zvolí, jakou bude hrát soutěž a jestli bude chtít dělat souklubí. Já osobně vidím v konci pandemie příležitost, kdy děti budou nasyceni tablety a tím, že sedí doma a věřím, že se najde i mnoho rodičů, kteří budou tlačit na to, aby děti sportovaly, protože soutěživost a osobní kontakt s vrstevníky jsou zásadní pro jejich duševní rozvoj. Všechny výše uvedené body jsou návrhy a jen na oddílech, aby si zvolily, co jim bude dávat smysl.

Jaké další problémy, přímo stažené na chrudimský okres, vás trápí a je třeba je řešit?
Těch problémů je mnoho. Chybějící funkcionáři (pořadatelé, trenéři a další), chybějící rozhodčí, zřídka kdy a zřídka kde, se prosazuje mladá generace, která pro oddíl chce udělat něco navíc. Vzhledem k tomu, jak aktuálně vláda nakládá veřejnému rozpočtu, tak v následujících letech budou problémy i finance. Osobně si myslím, že pro následujících 4-8 let bude mít fotbal velké existenční problémy, protože nyní v okresních soutěžích není ani jedno dorostenecké mužstvo. Některé celky hrají krajské soutěže, ale před 15 lety bylo 26 oddílů hrající 10+1 okresní přebor a třetí třídu dorostu.

To bude i novou dobou, ne?
Ano, změnila se doba, ale teď nás toto začíná dobíhat a nyní je mnoho oddílů na pokraji dalšího fungování, protože mají jen dospělé, je jich patnáct a přemýšlí, zda budou vůbec hrát, nebo ne. Výhled ale není optimistický, protože bude trvat hodně dlouho, než aktuální fotbalový potěr, kterého je na okrese docela dost, doroste do této kategorie a bude schopen nastoupit za celky dospělých. Do toho ještě aktuální pandemická situace. Toto nás bude ještě následující období dohánět, nebude to nic lehkého, ale věřím, že dostanu šanci s tím zkusit něco udělat.

Jak vidíte reálná šance na zvolení den před samotnou valnou hromadou?
Můj kandidát je velmi zkušený fotbalový funkcionář, který z mého pohledu během svého funkčního období nikomu neublížil, takže si myslím, že má lepší startovací pozici jak já. Mě většina zástupců oddílů nezná, a když jsem byl aktivní fotbalový rozhodčí, nebyl jsem nijak kontroverzní a neměl jsem dle mého názoru špatnou pověst. Dobrým výsledkem mojí práce je to, že si mě ani jako rozhodčího nepamatují. Kdybych se v minulosti nějak nevhodně choval, věřím, že už bych to měl od mého protikandidáta, jak se lidově říká „na talíři“. Zároveň se Aleš Meloun stal i tváří projektu Fotbalová Evoluce pro OFS Chrudim, která je nyní velmi aktivní s programem „chceme změnu“. Už ale neříká, jakou. V tomto má určitě velký náskok. Nicméně naděje umírá poslední.