Rada Evropské unie totiž loni v prosinci schválila nařízení, které zkracuje lhůty pro povolování a připojování solárních zdrojů energie umístěných na budovách. Bez ohledu na jejich instalovaný výkon by povolovací procesy měly skončit nejpozději do tří měsíců. Pokud navíc půjde o zařízení s kapacitou do 50 kW, budou úřady muset na žádost reagovat do měsíce. Neučiní-li tak, bude se žádost považovat za schválenou.

Někteří odborníci se ovšem obávají, že by zrychlení těchto procesů mohlo vést k nižší bezpečnosti fotovoltaických zařízení. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) varovala, že by montáže bez odpovídající dokumentace anebo neodborné instalace mohly vést k přílišnému dodatečnému zatížení nosných konstrukcí či zvýšenému riziku požárů.

Některé firmy navíc podle autorizovaných inženýrů používají nesprávné komponenty. „Riziko násobí množství nových subjektů i živnostníků, kteří se na fotovoltaiku zaměřili, aniž by měli skutečnou odbornost,“ uvedl předseda ČKAIT Robert Špalek. Nebezpečí podle komory může spočívat i v přílišném zjednodušení povolovacího procesu. Kupříkladu že by podle připravované novely energetického zákona by nemělo být údajně nutné k instalaci solárních elektráren do výkonu 50 kW potřeba stavební povolení, tedy ani povinné vyjádření autorizovaného statika či hasičů.

Slibný trh láká nové firmy

Podnikatele v solární energetice sdružuje Solární asociace, mezi jejími více než 450 členy jsou zejména výrobci panelů a baterií, instalační i servisní firmy i provozovatelé fotovoltaik. Výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář se ale neobává, že by tyto obavy byly oprávněné. „Zatím musím říci, že stížností, které k nám chodí, je vzhledem k počtu projektů málo a týkají se jen termínů dodávek,“ řekl Krčmář.

Šéf solárníků připustil, že slibný trh ve velkém láká nové nezavedené firmy. „Určitě ale nechceme, aby tady byly špatné instalace, proto naše členy školíme,“ konstatoval Krčmář. Zákazníci si proto mohou vybrat z prověřených firem, které asociace představuje na svém webu, jež slibují pracovat podle jejích zásad. Důležité podle něj je i to, že většina fotovoltaik je financována z dotací, a na jejich získání je třeba splnit řadu přísných podmínek. „Samozřejmě i zde jako u každé instalace musí docházet k revizím,“ zdůraznil Krčmář.

Také on ovšem očekává, že o fotovoltaiky i letos bude nebývalý zájem. Zatímco ještě před dvěma lety musely instalační firmy svádět ostrý boj o každého zákazníka, již loni naopak ani nestíhaly zvládnout všechny zakázky. „Mnohé už měly na webu informace, ať jim lidi vůbec nevolají,“ podotkl Krčmář. V letošním roce může být situace ještě napjatější, protože se očekává větší zájem o fotovoltaické panely ze strany různých firem, jež si je také chtějí kvůli budoucím úsporám nechat instalovat.

Dodavatelé přitom bojují i s dalšími omezeními na trhu. „Solární boom způsobil, že většině dodavatelů schází kvalifikovaná pracovní síla stejně jako drobné elektro- komponenty, které jsou pro dokončování fotovoltaických elektráren nezbytné,“ uvedl předseda představenstva Energetického holdingu Malina Cyril Regner.

Vývoj fotovoltaiky v ČR v uplynulých letech

2020 2021 2022
Počet nově připojených MW v daném roce 51,4 62 288,8
Celkový počet připojených elektráren 6292 9321 33 760
Nárůst MW oproti předchozímu roku (v procentech) 104 20,6 365,8

Zdroj: Solární asociace

Kapacity distribučních sítí

Slabý článek řetězu podle Krčmáře mohou představovat také kapacity energetických společností, které nové fotovoltaické elektrárny zapojují do své distribuční sítě. Ty obrovský zájem o jejich služby potvrzují.

Kupříkladu společnost ČEZ Prodej tak v roce 2021 připojila 1514 střešních fotovoltaických elektráren, loni jich jí ale přibylo dokonce 4102. „Každý den jsme tak na střechy dostali přes 11 elektráren,“ uvedl mluvčí ČEZ Martin Schreier. S boomem fotovoltaiky počítá i letos, proto největší tuzemská energetická firma navyšuje počty instalačních firem i specialistů v terénu. Kvůli usnadnění komunikace sází také na digitalizaci. „Připravili jsme chytrý katalog, díky kterému v reálném čase všichni naši pracovníci vidí, které komponenty jsou k dispozici, a aplikaci umožňující zrychlení a zjednodušení podepsání smlouvy zákazníkem,“ prohlásil Schreier.

Zástupci energetických firem se shodují, že zejména na bezpečnost zapojených zařízení kladou velký důraz. „Na námi instalovaném zařízení jsme nezaznamenali žádný požár,“ potvrdil mluvčí Pražské energetiky Karel Hanzelka. Tohoto nebezpečí se ani neobává, neboť společnost podle něj spolupracuje pouze se zkušenými partnery. „Každá instalace musí před uvedením do provozu projít kontrolou revizním technikem. Bezpečnost těchto zařízení je pro nás naprostá priorita,“ zdůraznil Hanzelka.

Potvrzují to zatím také hasiči. „V loňském i předloňském roce jsme v souvislosti s fotovoltaikami zaznamenali zhruba po deseti událostech,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Pavla Jakoubková. Zdůraznila, že by se do jakékoli manipulace s fotovoltaickými systémy rozhodně neměli nikdy pouštět svépomocí žádní laici. „Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení pod elektrickým proudem, mohou s nimi pracovat pouze osoby k tomu způsobilé,“ dodala.

Jak lze snížit nebezpečí požáru fotovoltaické elektrárny (FVE) 
• oddělit obálku budovy s instalovanou FVE od vnitřních prostor

• umístit FVE dále od světlíků, oken nebo vzduchotechniky

• do projektu začlenit zásahové cesty pro hasiče zbavené ostrých hran

• technologie umístit do suchých míst nebo pod stříšku proti dešti

• myslet na ochranu kabelů, aby nedošlo ke zkratu

• instalovat alarm a systém samočinného odpojení FVE

• instalovat tlačítko pro odpojení FVE u vstupu do budovy či hlavního rozvaděče

• věnovat pozornost pravidelné preventivní péči a kontrolám

Zdroj: Photon Energy Operations CZ