Ukážeme vám, jak vznikají noviny, pokusíme se vyřešit věci, které vás trápí. Vystoupí orchestr Etien Band ze ZUŠ a tanečnice se představí výrazovým tancem. Přijďte si prohlédnout novou škodu a vyhrát ji! Stačí vystřihnout kupon z novin a vyplnit správnou odpověď. Při Dni s Deníkem pak kupon vhodíte do schránky ve fabii, která vám může patřit.