Podle zástupců města chybí na návrší především jediné. „Na zámku schází život a nějaké dobré akce. Navíc piaristický klášter je jedinou uzavřenou památkou ve městě, a to chceme změnit,“ vysvětluje starosta Michal Kortyš.

Usiluje také o to, aby na návrší vznikla kvalitní příjemná restaurace a odpovídající parkování. „Zámecké návrší by se mělo za několik let stát druhým centrem Litomyšle nejen pro turisty, ale i obyvatele,“ tvrdí starosta.

Při zpracování projektu tak náročné obnovy kladou důraz hlavně na spolupráci všech partnerů, kteří se do akce zapojili. Památkáři, stát i město musí podle Michala Kortyše táhnout za jeden provaz, aby oživení lokality na tzv. Olivetské hoře podařilo.