Zaměříme se na návrhytýkajícísedopravyvcentru. Vystoupí posluchači Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce a semifinalistka Miss aerobik Vendula Scheibová. Přijďte si prohlédnout novou škodu a vyhrátji! Stačívystřihnoutkupon ze Svitavského deníku, který právě držíte v ruce, a vyplnit správnou odpověď. Při Dni s Deníkem pak kuponvhodítedo schránky ve fabii, která vám může patřit.