Dnes pozvu na výlet opravdové zámecké fajnšmekry. Na zámek Maleč, který je 6 km od Chotěboře a jen 49 km od Pardubic.

Ves Maleč se poprvé připomíná již r. 1278, zámek r. 1602.

Zámek není moc znám, což je velká škoda a naši pozornost rozhodně zasluhuje.

Patřil totiž významnému politikovi 19. stol. Františku Ladislavu Riegrovi a 14 posledních let svého života zde strávil jeho tchán František Palacký.

Fr. L. Rieger zámek koupil r. 1862 od Auerspergů a na čtyřicet let se stal jeho sídlem.

Pojďme si připomenout některé členy této slavné rodiny.

František Palacký /1798-1876/-narodil se v Hodslavicích v malé chaloupce. Z počátku se zabýval šlechtickými rodokmeny a jezdil po archivech v celé Evropě. Vytěžil tak prameny k českým dějinám. Byl to významný historik, politik, organizátor kulturního a vědeckého života, spolupracovník Josefa Jungmanna a Josefa Dobrovského, známý ve vlasteneckých kruzích. Jeho stěžejní dílo jsou pětisvazkové Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. První díl vyšel r. 1848.

Velkou část dějin napsal na zámku Maleč.

Byl zván Otcem národa.

Fr. Palacký se oženil s Terezií Měchurovou.

Zemřel v Praze, pohřben je v Lobkovicích.

Jeho dcera Marie Palacká, velká filantropka, se celý život věnovala charitě a byla nazývána českou matkou Terezou .R.1853 se provdala za vlastence a spolupracovníka Palackého Františka Ladislava Riegera /1818-1903/. Rieger byl jeden z nejvýznamnějších českých politiků, nazývaný Vůdcem národa, spoluzakladatel Národní /Staročeské/ strany. Pocházel z rodiny mlynáře v Semilech a r. 1848 se zapojil do veřejného života.

K jeho dílům se řadí i Riegrův slovník naučný, první česká encyklopedie.

R. 1897 byl císařem povýšen do šlechtického stavu, stal se baronem.

František Ladislav Rieger s Marií Palackou Riegrovou měli tři děti. Marii, Bohuslava a Libuši.

Marie Riegrová, provdaná Červinková byla spisovatelkou beletrie a autorkou řady životopisů. Napsala životopis Bernarda Bolzana, významného katolického kněze, filosofa a matematika, r. 1885 vydala životopis svého dědečka – Vlastní životopis Františka Palackého. R. 1892 vydala životopis své matky - Marie Riegrová, rozená Palacká, její život a skutky.

Napsala libreta k slavným operám A. Dvořáka – Dimitrij a Jakobín. A. Dvořák na zámku často pobýval a komponoval, jeho klavír můžeme spatřit i dnes.

Marie Červinková Riegrová sepsala i objemné zápisky ze své činnosti otcovy tajemnice a přeložila i Evžena Oněgina.

V roce 1948 byl zámek rodině Riegrově odebrán.

R. 1995 byl v restituci vrácen doc. Věře Macháčkové Riegrové, významné germanistce, přednášející na Filosofické fakultě UK německou literaturu a překladatelce řady děl německých klasiků.

Dnes je zámek v majetku syna paní Věry - Václava Macháčka Riegra, který je tedy prapravnukem F. L. Riegra a praprapravnukem F. Palackého.

Pan Macháček Rieger je noblesní bělovlasý pán, právem pyšný na své předky. Býval kytaristou ve skupinách Karkulka a v Country beatu Jiřího Brabce. Dnes dává přednost klasické hudbě.

R. 2018 pan Macháček Rieger zámek otevřel veřejnosti. Vybudoval zde památník svých významných předků, Františka Ladislava Riegra a Františka Palackého. A to v roce 200. výročí narození F. L. Riegra a 220 let výročí narození F. Palackého.

Zámek byl ve špatném stavu, takže uvést jej do současné podoby dalo hodně námahy a úsilí. Dnes je zámek již zrestaurován a opraven.

Zámkem provází sám pan majitel. Pomocníkem je mu audioprůvodce, který namluvil Jan Hartl, a celou prohlídku provází hudba A. Dvořáka.

Úchvatný je už samotný vstup do zámecké haly. Ohromí naše smysly. V přízemí si můžeme prohlédnout zrestaurovanou kapli a v současné době zde je výstava K. H. Borovského, protože letos v říjnu uplyne 200 let od jeho narození.

V prvním patře jsou expozice věnované oběma významným politikům, seznámíme se s jejich životy. Jsou zde i pracovny obou politiků a jejich psací stoly. Za vším stojí rok práce restaurátora. Vše bylo v dezolátním stavu.

Spatřit můžeme i rodinné portréty od malířů J. Mánesa nebo V. Brožíka.

Také hlavní sál nás ohromí svou nádherou.

Prohlídka končí v knihovně, kde se nachází klavír A. Dvořáka.

Zámek obklopuje vzorně upravený park se vzácnými stromy, jezírkem a všude je plno květin.

Zámek působí velice útulně a jeho návštěva je pohlazení po duši. Nejen že si připomeneme významné osobnosti našich dějin, ale odjíždíme obohaceni krásným zážitkem.

Alena Hesounová