Stavba bude mít novou čerpací jímku a skladovací nádrž na kejdu s přípojkou vody, dešťové, splaškové a tlakové kanalizace a nový venkovní rozvod elektroinstalace. Stáj využijí zemědělci pro jalovice a odchov telat ve stáří od 3 do 22 měsíců,

celková kapacita bude pro 552 kusů. Hlavním cílem investičního záměru je pomocí jednoduchého technologického řešení a za použití kvalitní technologie vytvořit dobré podmínky pro odchov zvířat a současně zajistit příznivé pracovní prostředí pro obsluhu. Obzvláště vzdušnost stáje přispívá k dobrému zdravotnímu stavu ve vztahu k prevenci respiračních onemocnění zvířat.

„Budou sem přemístěny jalovice a telata ze starého a nevyhovujících provozu z nejvzdálenějšího střediska družstva. Obsluhovat jalovice a telata bude personál z kravína střediska Újezdec, který sem bude dvakrát denně dojíždět nakrmit. S dokončením stavby se počítá během září,“ uvedl ředitel Zemědělského družstva Růžový palouček Martin Střasák.